MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA ČESKÁ LÍPA

Dopravní klub Česká Lípa

Všeobecný informační panel městské hromadné dopravy v České Lípě a integrované dopravy IDOL

   


Nejnovější zpráva


Vyhledat na
této prezentaciCo projednáváme


Co projednáváme


 

Nastavení infopanelů

Donedávna byly údaje na vnitřních informačních panelech v autobusech zobrazovány v takovém rozložení, že se v nich sotva orientovali cestující z České Lípy, natož mimolipští. Ať už byl bývalý technik informačních a odbavovacích systémů pan Kolombo jakkoli schopný a šikovný, ke srozumitelnějšímu uspořádání údajů na displejích došlo, až když se problémem začal zabývat nový technik pan Brodský. Současné nastavení informačních panelů ještě stále není úplně v pořádku, ale k optimálnímu stavu už to nemá daleko. Informace jsou kromě časového údaje již ve správném pořadí a konečně je před příští zastávkou zobrazována i ta aktuální. Je tam zatím trochu problém s odsazením, přebytkem pomlček atd., ale i tak je to mnohem lepší než donedávna a věříme, že se panu Brodskému podaří to ještě doladit.

Vedle akustického hlášení zastávek jsou všechny autobusy MHD v České Lípě vybaveny také informačními displeji. Displeje zobrazující informace vně vozidla jsou vyrobené ve firmě Emtest stejně jako palubní počítače a zvukové zařízení. Vnitřní displeje jsou od firmy Bustec.

Podle přílohy číslo 6 smlouvy o závazku veřejné služby mezi městem a dopravcem se mají na displeji zobrazovat informace jako jsou číslo linky, směr, zóna, čas, příští zastávka atd. Již od počátku se nedaří dané ustanovení zcela naplnit, přestože v jiných městech s tím problémy nejsou. Vnitřní panel totiže částečně nespolupracuje s palubním počítačem a to evidentně proto, že tyto komponenty jsou od dvou různých výrobců. Většina požadovaných informací zobrazována je, avšak v nestandardním pořadí a postrádající intuitivní srozumitelnost. Je to něco podobného jako informační systém ve vlacích ČD, kde jsou občas kombinovány vozy s rozdílnými informačními systémy, které však spolu nekomunikují vůbec, např. souprava vozů 954-854 se systémem Unicontrols a přípojné vozy 054 se systémem MSV Mikroelektronika.

Generální ředitel dopravní společnosti BusLine a.s. na společném jednání stran účastnících se organizace dopravy proháslil, že společnost rozhodně dostojí smluvním závazkům a že zobrazování informací bude v pořádku. Prozatím to však vypadá, že ne zcela. Pokud jde o nás - dopravní klub zastupující cestující, tedy koncové uživatele a příjemce zobrazovaných informací, nebudeme striktně trvat každém detailu tohoto smluvního ustanovení. Víme, že zařízení nejsou zcela kompatibilní a že to prostě nejde. Na druhé straně však musíme trvat na pokračování v pokusech s nastavením a odstranění nedostatků alespoň do té míry, aby zobrazované informace alespoň nemátly cestující a byly v jasně pochopitelném pořadí, přestože ne zcela v souladu se smluvními požadavky a obecnými standardy. Proto třeba navrhujeme vypustit číslo zóny a čas, pokdu by to pomohlo. V současné chvíli je na prvním řádku čas, pak název cílové zastávky a za pomlčou číslo linky. Na druhém řádku je pevný text "příští zastávka" a za ním její název. Takhle to vyvolává dojem, že autobus se nachází v zastávce uvedené na prvním řádku, číslo linky na konci řádku nikomu nic neřekne, a příští zatávka je ta, co je uvedena jako příští, ačkoli ne synchronně s akustickým hlášením.

Vedoucí pracovníci a informatik o tom samozřejmě ví a pracují na tom. Ty panely jsou již koupené, namontované v a provozu. Těžko lze očekávat, že je tedy dopravce bude demontovat a vyměňovat za jiné. Pravidelně jednáme o jejich nastavení a podobě zobrazovaných informací a doufáme, že se brzy podaří najít by» kompromisní, ale přijatelné řešení.


 

Poněkud nelegální regionální doprava
v jižní části našeho okresu

Už jste někdy slyšeli o službě autobusu na zavolání? Možná ano. Přecejen v cizině něco takového opravdu existuje. Tím také argumentuje krajský organizátor integrované dopravy firma KORID LK s.r.o., ktera takovou, avšak velmi zmrzačenou, variantu dopravy dovedla až k realizaci. Více se lze dočíst na stránkách této firmy a také na stránkách dopravce ČSAD Česká Lípa.

Srovnávání takové dopravy s tou ze sousedního Německa je naprosto neadetkvátní. Tam to totiž funguje tak, že si telefonicky objednáte minibus, který vás odveze kdykoli, odkudkoli a do kterékoli zastávky v dotčeném regionu. Jako nadstavba pravidelné dopravy je taková varianta možná a navíc to tam umožňují právní předpisy.

Naproti tomu na některých spojích linek 251, 252, 281, 283 a 285 jsou čas a trasa autobusu neměnné a jedou jen tehdy, když si je telefonicky objednáte 30 nebo 45 minut předem. To znamená, že když například jako turista přijdete na zastávku třeba 25 minut nebo méně předem a v jízdním řádu spoj naleznete, nemáte prostě šanci. Zaměstnanci firmy KORID LK to obhajují tím, že takové spoje stejně jezdí prázdné a že je to zbytečné. Pak je ale na místě si položit otázku, proč vlastně jsou ty spoje tak málo využívány. Na naší stránce s příměstskými jízdními řády si můžete zobrazit jízdní řád uvedených linek. V nich uvidíte, že dotčené oblasti jsou obsluhovány tak málo a nepravidelně, že se to málokomu hodí. Stejně tam skoro každý jezdí autem, řeknete si třeba. Ale co ti ostatní, kdo auto nemají, děti, studenti, staré babičky či prostě ostatní bez auta? Jistě, kvůli těm pár jednotlivcům se tam ta doprava nevyplatí, tvrdí ti z KORID LK. Ale to by také mohl nějaký distributor elektřiny tvrdit, že na co tam vést elektřinu, že údržbu vedení těch pár lidí nezaplatí a že si můžou svítit svíčkami. Poskytovatel služeb by se měl však snažit upravit je tak, aby byly více využívány.

V případě krajské autobusové dopravy se nejesná o komerční záležitost jako třeba taxislužba. Provoz autobusových linek upravuje platná legislativa, kterou se i objednatel musí řídit. Tím je v tomto případě kraj a technicky se o to stará právě firma KORID LK. Jen podle zákona 111/1994 Sb. mělo být zajištěno spojení k lékaři, do škol, zaměstnání a na úřady. Novější zákon 194/2010 Sb. upravuje některé částí zákona o silniční dopravě a dopravní obslužnost definuje v § 2 doslova takto: "Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu". Odpovídjí tomuto ustanovení například spoje, které jedou jen v pondělí a ve středu? Těžko!

Důležité však je, že taková doprava není ryze komerční, ale ze zákona je povinností kraje ji zajiš»ovat objednáním u některého z dopravců. Kraj hospodaří s veřejnými financemi a také je používá na hrazení dopravní obslužnosti. V takovém případě se ovšem musí striktně řídit uvedenými právními předpisy a zajiš»ovat dopravu jen zákonem povoleným způsobem. Český právní řád nezná žádnou dopravu na zavolání a provoz takových spojů není zcela legální ve smyslu uvedených zákonů.

Oba zmiňované zákony si můžete stáhnout z naší stránky Ke stažení a prostudovat. Kromě toho, že tam nic o autobusech na zavolání nenajdete, se z přílohy k zákonu 194/2010 Sb. dovíte, že autobusy uvedené do provozu po nabytí účinnosti tohoto zákona musí být mimo jiné vybaveny akustickým hlášením stanic. Ačkoli jde o zákonem stanovenou povinnost, tak nejenže tímto systémem není ke dnešnímu dni vybaven ani jeden regionální autobus, ale nikde není znát ani sebemenší snaha o jeho instalaci. Dva a půl rokuu zpoždění a žádný náznak. Krajští dopravní organizátoři tedy tvrdí, že výklad legislativy není jednoznačný, ale to a» posoudí právnící, až některá obec třeba podá žalobu. Nemyslím, že by podávali žalobu kvůli absenci akustického hlášení stanic, rozhodně by to stálo za to kvůli autobusům na zavolání. Ale je to na starostech dotčených obcí dokázat, jak moc je v jejich zájmu trvale udržitelný rozvoj jejich oblasti, v čemž je pravidelná (nikoli poptávková) doprava jedním z elementárních činitelů.


 

Označníky zastávek

Během let 2008 až 2010 osadila dopravní společnost zastávky označníky v rozporu se zákonem a technickou normou. Tehdy podal Dopravní klub Česká Lípa k dopravnímu úřadu podnět k zahájení správního řízení v této věci. Přestože odpověď úřadu nebyla zcela v souladu se správním řádem, k dohodě s dopravcem nakonec došlo a během let 2011 a 2012 byly všechny označníky postupně přeinstalovány a uvedeny do souladu se zákonem. Není to sice všude zcela ideální a místy ani přesně podle technické normy, ale v zásadě jde o to, že označníky jsou nainstalovány tak, že jsou viditelné pro účastníky silničního provozu. A o to hlavně šlo. Takže obecně je to teď v pořádku.


 

Značení autobusů v integrované dopravě

Ještě po většinu roku 2011 byly regionální autobusy integrované dopravy v oblasti Českolipska označené nedostatečně a v rozporu z číslovacím plánem kraje. Nicméně správcovská společnost KORID LK s.r.o. již dala vše do pořádku a od prosince 2011 jsou autobusy na tomto území označeny správě, tedy trojciferným číslem linky od 240 do 490. Horší je to přímo na autobusovém nádraží, kde na panelech v odbavovací hale obsahují čísla linek stále předčíslí odpovídající dopravnímu úradu. Ani jednotlivá stanoviště nejsou značena čísly linek, nýbrž jen směry. Tam by ještě bylo třeba zapracovat.Dopravní klub Česká Lípa, organizační složka