MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA ČESKÁ LÍPA

Dopravní klub Česká Lípa

Všeobecný informační panel městské hromadné dopravy v České Lípě a integrované dopravy IDOL

   


Nejnovější zpráva


Vyhledat na
této prezentaciCo projednáváme


Průběžné aktuality07.11.2018 - Končící rada schválila omezení MHD

Za posledních 6 měsíců jsme nenapsali žádný článek, protože vývoj kolem MHD byl tak bohatý, že se stav věci měnil ze dne na den a bohatě o tom informovala místní i celostátní média. Všichni lidé se upínali k naději pozitivních výsledků komunálních voleb, které dopadly docela dobře. Doslova na poslední chvíli a v den voleb však stávající stará rada města v rozporu se zákonem a usnesením zastupitelstva podepsala smlouvu o provozu MHD na 10 let v hodnotě přes 771 milionů korun. Její plnění navíc začíná až 1. dubna 2019 a není jasné, jak to bude s MHD v prvním čtvrtletí. Žatecká si nicméně byla vědoma páchaného zločinu a tak si jako pojistku nechala na zakázku za pěníze města ušít právní stanovisko možnosti jejího rozodnutí advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři s.r.o. z Brna. Tento posudek se však zabývá hlavně rozborem slova "přesah (volebního období)", nikoli primárně částkou kontraktu a neobsahuje žádná jasná tvrzení, místo nichž popisuje jen nějaký "právní názor" s používáním takových opatrných a právně vyvratitelných frází jako "lze mít za to, že" apod. Žatecká se tak opírá o právní stanovisko advokátní kanceláře, která uvádí, že se jedná jen o její právní názor, na což má právo. Všichni jsou tedy jakoby krytí. Věcí neoprávněného rozhodnutí rady bez zastupitelstva města, které si takové rozhodování vyhradilo, se již zabývá Ministerstvo vnitra. Diskriminačními podmínkami veřejné soutěže, které vyloučily všechny uchazeče kromě firmy BusLine, se zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěžě. Městu hrozí značné sankce, které by orgány činné v trestním řízení měly určitě vymáhat po odstupující radě města. Avšak soudě podle rychlosti a účinnosti vymáhání spravedlnosti se dá předpokládat, že se zločinná rada města bude trestu dlouho vyhýbat a možná mu unikne.

Aby toho ale nebylo málo, stará rada města dne 6. listopadu 2018 schválila návrh nových jízdních rádů MHD platných od 9. prosince 2018. První viditelnou změnou je úplné zrušení linky 201. Dříve byla tato linka užitečná, ale po jejím absurdním protažení přes Hlavní nádraží a Sídliště Holý vrch má dnes tak dlouhou jízdní dobu, že je prakticky nepoužitelná a její zrušení bude vadit jen málokomu. Bude chybět několika lidem, kteří jezdí ze sídliště Holý vrch s dětmi do speciální školy, ale jako celek ta linka se svou trasou a délkou jízdy nemá smysl. Za mnohem větší zločin lze považovat zrušení významných spojů páteřních linek navazujících na vlaky. Konkrétně se jedná ve všední den o zrušený spoj linky 203 s odjezdem z Hlavního nádraží ve 20:33, kdy vlaky přijedou ve 20:18 od Ústí nad Labem, 20:22 od Liberce a 20:21 od Mladé Boleslavi, a ti co nestihnou spoj linky 202 s odjezdem ve 20:21, budou muset čekat na spoj linky 203 s odjezdem až ve 20:45. Totéž při vlakovém uzlu o hodinu později: to pro změnu vynechali spoj linky 203 s odjezdem z Hlavního nádraží ve 21:45, takže cestující od vlaků s příjezdem ve 21:32 od Nového Boru, 21:34 od Liberce, 21:32 od Kolína, kteří nestihnou spoj linky 203 s odjezdem ve 21:33, budou muset ve směru sídliště Sever a Lada čekat až na spoj linky 202 do 21:57. Stejně jsou na tom i obyvatelé sídliště Špičák, kde byl zrušen spoj linky 225 s odjezdem z Hlavního nádraží ve 21:45, a tak budou muset rovněž čekat téměř půl hodiny, konkrétně do 21:57 na spoj linky 202. To je prostě hrozné, nejenže linky MHD v České Lípě mají obecně dlouhou jízdní dobu, teď k tomu přibyde ještě dlouhá čekací doba.

Je zjevné, že za úsporami stojí odejmutí jednoho autobusového oběhu, ale volba padla zrovna na ten klíčový pro spojení s vlaky. Zvláštností je, že o víkendech spojení zůstává, ale škrtá se ve všední dny, kdy vlaky přijíždí více lidí. Evidentně se nikdo vůbec neobtěžoval podívat do jízdních řádů vlaků. Jako dopravní klub bychom okamžitě autora návrhu upozornili, kdyby nás byl býval kontaktoval a projevil alespoň trochu snahy se o tom poradit s lidmi, kteří provoz dopravy dobře znají. Místo toho Odbor dopravy argumentuje tím, že těmi autobusy jezdí tři lidé. Ať už jich jezdí kolik chce, jedná se o jediné spoje od vlaků, které jezdit musí. Toto opatření povede jen k tomu, že bude jezdit ještě méně lidí, protože přerušením pravidelného intervalu se stává provoz večer naprosto nepřehledný.

Jaká je z toho cesta ven? Za stávající situace asi nelze doufat, že by odbor dopravy chybu uznal a napravil. Nezbývá než počkat na ustavujicí zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne nebo do dne 21. listopadu 2018. Nová městská rada má pravomoc revokovat usnesení staré městské rady o schválení nových jízdních řádů a v případně nutnosti úspor nejít vhodnější řešení. Omezení dopravy kvůli společnému dopravnímu podniku ztratilo smysl, protože společný podnik se konat nebude a tak je logické žádat nové zastupitelstvo města i o revokaci usnesení starého zastupitelstva města o omezení dopravy k tomuto účelu a ponechat stávající stav.

A ještě malý bonus na konec. Od 9. prosince 2018 budou také zrušeny vlakové zastávky Vlčí Důl - Dobranov a Zákupy. Jednatel firmy KORID LK s.r.o. Pavel Blažek argumentuje tím, že je potřeba zrychlit spojení mezi Českou Lípou a Libercem. My ale víme, že většině lidí je jedno, jestli dojedou do Liberce o pět minut dříve nebo později. Osobní vlaky na uvedených zastávkách zastavují stejně jen na znamení a tak časová úspora nebude ani těch pět minut. Za to obyvatelé Dobranova, Vítkova a Vlčího dolu přijdou o spojení. Město Česká Lípa přispívá Libereckému kraji na dopravní obslužnost na území České Lípy miliónem korun ročně a má právo rozhodnout, zda se zastávky na území města zruší nebo nikoliv. Kdyby pánové z odboru dopravy řekli, že se zastávky rušit nebudou, tak se rušit nebudou. Je z toho jasně vidět, jak odborně se odbor dopravy a končící stará rada města o občany stará.

21.05.2018 - Společný dopravní podnik nebude

Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém 38. zasedání ve středu 16. května 2018 odmítlo založení společného dopravního podniku se společností BusLine a navíc nepřijalo žádné usnesení. Je pravděpodobné, že MHD v České Lípě bude od 1. ledna 2019 dále provozovat společnost BusLine, dokud z veřejné soutěže nevzejde nový provozovatel nebo město nezaloží vlastní dopravní podnik.

Hned následující den zveřejnili Raninec a Žatecká na radničních stránkách svůj postesk nad prohranou bitvou o společný podnik. Samozřejmě uvedli jen svá manipulativně jednostranná tvrzení a naprosto ignorovali fakt, že takový podnik by znamenal omezení rozsahu dopravy a zablokování jejího rozvoje na celou dobu plánované existence takového podniku. Žatecká v článku citovala i slova pana Jadrníčka z advokátní kanceláře a to: "Řada měst už dnes opouští variantu výběrového řízení a posouvá se do přímého zadávání". To má pravdu a ještě měl pro úplnost dodat "vlastním dopravním podnikům", které mohou provozovat dopravu v jakémkoli rozsahu, nikoli společným podnikům s menšinovou účastí města, které mohou provozovat omezenou dopravu s omezeným počtem autobusů i omezeným financováním z rozpočtu.

Urputné snažení neschopného tria ve vedení města prosadit si za každou cenu malý společný podnik s omezenou dopravou nás stálo už hromadu peněz a spoustu času. Bártovi dali půl milionu za zpackanou a nepoužitelnou analýhu MHD, dalšího půl milionu taktéž Bártovi za poradenství v této věci, sto tisíc advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři za právní názor na společný podnik a o dalších souvisejících výdajích ani nevíme. Raninec a Žatecká tak promhrali spoustu peněz z rozpočtu města a dva roky času, během kterých mohl být dávno hotov vlastní městský dopravní podnik nebo vysoutěžený nový dopravce. Ke stejné situaci ve stejnou dobu a se stejným dopravcem došlo ve srovnatelném soudedním Jablinci nad Niskou. Tam se nijak nepárali s nějakým společným dopravním podnikem a rovnou založili vlastní městský dopravní podnik, který bude zajišťovat MHD od roku 2019. Žádné soutěže každých deset let, žádné pronájmy prostorů, vše vlastní a trvalé řešení na pořád.

Rozšiřování, modrenizace a preference veřejné dopravy je už řadu let trendem a pro trvale udržitelný rozvoj města nezbytností. Zatímco v jiných městech to dávno pochopili, za současného vedení České Lípy došlo naopak k omezení dopravy na několika linkách, zmrzačení linky 201 a s výše popsaným nápadem na společný podnik by se rozsah dopravy musel ještě omezit, aby bylo vyhověno výjimce z evropského práva.

Nedopusťme, aby ti arogantní ubožáci v městské radě dále ničili Českou Lípu, a pamatujeme na to v nadcházejících říjnových komunálních volbách.

12.01.2018 - Doba temna

Všichni zakládají vlastní dopravní podniky a čerpají velké dotace na nové autobusy. Nedávno Ústecký kraj viz ZDE, Liberecký kraj viz ZDE a naposledy město Jablonec nad Nisou viz ZDE. V Mladá Boleslavi pořizují z dotací programu IROP 21 nových autobusů, z nichž 5 už mají, viz ZDE, v Liberci jich pořizují 17, viz ZDE a stejně tak v Ústí nad Labem viz ZDE. To protože mají dopravní podniky.

Česká Lípa jde namísto založení dopravního podniku naopak cestou riskantního experimentu, který nemá v Česku obdoby a který nemůže dopadnout dobře. Bez dotací, bez moderních autobusů, bez možností rozvoje a čehokoli pozitivního. Dotace z programu IROP mohou čerpat pouze městské dopravní podniky. Takovému modelu však podle Žatecké dalo zastupitelstvo stopku, ale v rozporu se zákonem a všichni víme, že jen těsnou většinou o jediný hlas zastupitele Wawrečky a na základě špatných a manipulativních údajů vedoucího odboru dopravy Ondřeje ohledně možnosti čerpání dotací na nové autobusy, který tvrdil, že to týká jen elektrobusů.

Rada vloni předložila zastupitelům na výběr tři varianty řešení MHD od roku 2019: a) městský dopravní podnik, b) společný dopravní podnik s firmou BusLine, c) veřejná soutěž. Takto se ale postupovat nemůže. Pokud totiž v souladu s čl. 11 a 28 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU v České Lípě existuje síť veřejné dopravy (stejně jako kdekoli jinde), lze volit jen mezi přímým zadáním městskému dopravnímu podniku zcela vlastněnému městem nebo zahájit veřejnou soutěž podle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Pokud by zde síť veřejné dopravy dosud neexistovala, dalo by se volit mezi městským dopravním podnikem zcela vlastněným městem nebo zadat zakázku na dopravu malého rozsahu napřímo nějakému soukromému dopravci či založit společný dopravní podnik s omezením rozsahu dopravy tak, jak to město plánuje, podle zákona o službách ve veřené dopravě č. 194/2010 Sb. Vzhledem k tomu, že zde síť veřejné dopravy odedávna je, stejně jako v celém kraji, nelze postupovat tak, jak činí město a výběr varianty b) zastupitelstvem je dle našeho mínění neplatný.

Město Česká Lípa nemá ani právníka natož nějaké právní oddělení. Ne, že by Žatecká nechtěla, ale nikdo nemá zájem. Při letmém pohledu na ty, kdo by prováděli výběrové řízení, ani není divu. Na posuzování různých smluv a dalších právních záležitostí si město najímá advokáta z Litoměřic Mgr. Trejbala, který je v tvrzeních o věcech týkajících se MHD dost opatrný a zdrženlivý, což je pochopitelné a rozumné, neboť nechce udělat chybu a dobře ví, že relevantní vyjádření k MHD mohou poskytnout jen specialisté na právo v oblasti dopravy. Je tak s podivem, že se ta osoba na pozici starosty bez jakéhokoli právního povědomí v oblasti dopravy a její přátelé pouští do akce za půl miliardy bez předchozího právního poradenství. Žatecké skupina totiž od počátku nemá ani tušení, v jakém režimu chce MHD provozovat. Důkazem je, že rada nejprve schválila výběr dopravce podle zákona o zadávání veřejných zakázek a pak pro změnu přímým zadáním společnému podniku na výjimku s omezením dopravy. Jestliže se tedy rada neřídí svým usnesením a poté ještě nechá hlasovat zastupitelstvo o výběru z variant řešení MHD, z nichž jedna vůbec neměla být do seznamu zahrnuta, tak je to zralé na zneplatnění celého hlasování a vyvození osobní zodpovědnosti předkladatele i těch, kteří hlasovali pro nezákonně zařazenou variantu. Zvedat ruku pro něco, čemu někdo nerozumí, vypovídá o úrovni dotčených jedinců.

Žatecká se sice ohání tím, že město postupuje v souladu se zákonem, a na podporu svého tvrzení se odvolává na závěr Úřadu na ochranu hospodářeské soutěže, ale tento úřad neuvádí, že by město postupovalo v souladu nebo rozporu se zákonem, nýbrž že neshledává důvody k zahájení správního řízení. Vždyť také doposud k porušení zákona nedošlo, tak je to logické, ovšem co až k němu dojde? Pak se dá očekávat, že společnost vytvořená na základě chybného postupu bude zrušena z moci úřední a věc se bude řešit od začátku. To už zřejmě Žatecká nebude na pozici starosty města a průšvih její osoby, Šafránkové a Ranince budou muset řešit noví radní a zastupitelé po volbách. Je na čase zjistit, jak je to v takových případech s trestně právní odpovědností. Protože veřejné soutěžení v oblasti MHD se příliš nedaří, jak správně uvedl ředitel firmy BusLine Radek Chobot na jednom ze dvou pracovních zasedáních zastupitelstva, lze jako logický důsledek předpokládat přecejen pozdější zřízení městského dopravního podniku podobně jako v Jablonci nad Nisou. To už se ale zřejmě promarní příležitost zažádat o dotace na nové autobusy a město je bude muset koupit za plnou cenu, což by se ale nakonec i tak vyplatilo. Stály by asi jako ten venkovní bazén u Kauflandu, který by Žatecká chtěla. Její skupina tak vědomně připravuje město o možné dotace na nové autobusy a vystavuje město riziku vysoké pokuty v desítkách milionů korun, jak uvádí protikorupční organizace Transparency International a Oživení, viz ZDE. Určitě to netvrdí jen tak pro nic za nic, ale Žatecká to nazývá vyhrožováním, protože pro svůj postup nemá vysvětlení. Kdyby si rada namísto zbytečné a zpackané analýzy MHD za půl milionu korun a potom poradenství rovněž pana Bárty za dalšího půl milionu korun nechala zpracovat regulérní právní analýzu na to, jak může město postupovat, udělala by lépe. Přesto i to by nebylo nutné, neboť založení městského dopravního podniku by bylo a do budoucna bude jediným smysluplným řešením. V Jablonci nyní a v Mladé Boleslavi před dvaceti lety to udělali a s takovou pozicí se o dotace uchází lépe.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vzhledem k programu IROP vydává výzvy a jejich revize a i když momentálně není Česká Lípa vyjmenovaná mezi regiony plánovaného rozvoje, jak správně uvádí pan Krejčík z odboru dopravy, není vyloučené, že v další výzvě nebo revizi bude, třeba jako součást libereckého regionu. Současné vymezení území integrované strategie ITI platí ještě dva roky a poté budou velmi pravděpodobně následovat další oblasti a na to bychom měli být připraveni. To by ovšem předpokládalo komunikaci s ministerstvem a snahy zařadit se mezi příjemce dotací nejen na dopravu. Již dávno jsme navrhovali jako jeden z žádoucích kroků pro rozvoj města navrhnout změnu zákona 128/2000 Sb. a zařadit se mezi statutární města, což by byla pozice k dotacím nápomocná. Městský dopravní podnik by byl dalším takovým logickým krokem ať už před nebo po, viz srovnání Mladé Boleslavi a Jablonce nad Nisou. Žatecká by si měla srovnat v hlavě, zda chce rozvíjet Českou Lípu jako město nebo vesnici.

Dopravní klub Česká Lípa, organizační složka, jež se v této věci od počátku hodně angažoval, v otázce způsobu provozování MHD v České Lípě po roce 2018 zatím nebude sám od sebe nic podnikat, dokud bude situace na radnici taková, jaká bohužel je. Nemá to totiž cenu, bylo by to plýtvání časem. Se Žateckou se o tom mluvit nedá. S místostarostou Ranincem se sice obecně jednat dá, protože on se alespoň umí slušně chovat a účastnit konverzace, ale výsledek by byl stejný. Šafránkovou, která má dopravu jakože v kompetenci, už k tomu Raninec se Žatecou ani nepustí, protože jde o velké peníze. Zatím tu tedy máme jakousi dobu temna, kterou musíme přečkat až do komunálních voleb a pak se to pokusíme spravit, až bude na radnici někdo kompetentní. Nevylučujeme zatím ale možnost podání vysvětlení státním institucím a orgánům v případě jejich zájmu či výzvy.

08.08.2017 - Českolipská MHD po roce 2018

Za minulého režimu byly všechny společnosti státní / městské a to včetně provozů MHD. Po revoluci přešla i českolipská MHD do režimu tržní ekonomiky, stejně jako většina provozů v Česku. Od té doby tak některé provozy úspěšně fungují dodnes, některé přešly do vlastnictví velkých dopravních holdingů a jiné do změnily v městské dopravní společnosti. Všechny takové provozy mají svou historii. Některé jsou srovnatelné, jiné nikoli. Českolipskou městskou dopravu však vždycky provázela hrubá neschopnost vedení města i odboru dopravy. Poslední tři roky je to však výraznější než kdy jindy. Město se doposud zcela nevypořádalo ani s problémy minulého smluvního vztahu s tehdejším dopravcem, viz ZDE, a nyní je na pokraji dalšího maléru.

S koncem příštího roku končí i smluvní období se stávajícím dopravcem a je třeba zajistit organizaci MHD na další léta. Termíny v desetileté smlouvě jsou od začátku jasně dány, ale vedení města se tomu začalo věnovat velmi pozdě, ačkoli jsme všechny jeho členy včas upozorňovali na potřebu se tím zabývat. První předběžné informace a návrh řešení jsme oznámili starostce i místostarostce už v prvním čtvtletí minulého roku. Se starostkou jsme se měli sejít v létě během prázdnin, ale udělala si na nás čas až v prosinci.

MHD provozovaná nezávislou společností může dobře fungovat jako například v Táboře, kde místní společnost Comett Plus provozuje jak MHD tak příměstskou dopravu. V České Lípě ani bližším okolí však žádná podobná společnost není a městkou dopravu provozuje společnost BusLine a.s.. Doprava sice funguje, ale tato společnost používá v České Lípě až na pár kusů nevhodné autobusy (byť dle smlouvy formálně v pořádku, ale jeden zcela mimo a to i dle zákona), nevhodný odbavovací systém, nainstalovala nevhodné půlkulaté příliš široké označníky připomínající židovské náhrobky a ještě navíc v rozporu s normou a způsob umístění jízdních řádů na zastávkách je směšný. Těch problémů je víc, ale to teď nemá smysl tady rozebírat. Čtvrt století problémů s objednáváním dopravních služeb u externích firem by městu mohlo stačit k ponaučení, že tudy cesta nevede. Ale bohužel.

Konkrétně v České Lípě a v místních podmínkách by trvalým a spolehlivým řešením bylo zřízení městské dopravní společnosti jako za podobných okolností před dvaceti lety zřídili ve srovnatelné Mladé Boleslavi. Zde je srovnání naprosto vhodné. Proto jsme na podzim nimulého roku v Mladé Boleslavi jednali s lidmi jak z tamniího zastupitelstva tak s vedením místní dopravní společnosti, abychom pro naše město získali potřebné informace a materiály k usnadnění v rozhodování. Před tím, než si na jednání s námi udělala starostka čas, dověděli se to tomto záměru akcionáři současné dopravní společnosti a začali jednat také, neboť vycítili skutečnost, že by o byznys v České Lípě mohli přijít, jelikož by se tak ani nekonala veřejná soutěž, do níž by se mohli přihlásit a za jistých okolnosti ji vyhrát. Na jednání u starostky dne 16. prosince 2016 jsme tedy přivezli důvodovou zprávu odboru dopravy v Mladé Boleslavi k provozování MHD městským dopravním podminkem, novou smlouvu sepsanou tak, aby bylo možné čerpat evropské dotace na pořízení nových autobusů, popis finančního a personálního modelu společnosti a všechny potřebné související informace, stahujte ZDE. Ale bylo to marné. V únoru tohoto roku obdržela starostka oficiální dopis od stávajícího dopravce, který v něm nabízí městu zřízení společného dopravního podniku mezi městem a touto společností bez výběrového řízení, viz ZDE. Starostka se s touto společností dohodla na podobě společného podniku a připravila to jako jednu z možností struktury MHD pro schválení zastupitelstvem. Místostarostka Šafránková dostala za úkol zajistit analýzu výhod a nevýhod městské společnosti, společného podniku nebo výběru provozovatele ve veřejné soutěži. Ta úkol nesplnila a místo toho přinesla nekvalitně zpracovaný papír od vedoucího odboru dopravy s jasnými preferencemi společného podniku, který vedení města chce za každou cenu bez ohledu na trvale udržitelný rozvoj dopravy ve městě. Samotná myšlenka by nemusela být až tak špatná, ale lajdácké venkovské praktiky současného dopravce moc nadějí nedávají. Taková struktura dopravního podniku však nemá v Česku obdoby a lze ji se značným omezením rozsahu dopravy postavit jen na základě výjimky z nařízení EU. I přes jasné výhody městské společnosti, zejména dotace na vozový park, a na základě výše uvedeného neodborného názoru vedoucího odboru dopravy a přání starostky zastupitelstvo města dne 24. května 2017 vyřadilo tuto možnost a pustilo dál jen buď společný podnik nebo veřejnou soutěž. To však neznamená, že takové usnesení nelze revokovat, zejména na základě neodborných a manipulativních informací v materiálech do zastupitelstva. V podobném duchu se v místních novinách vyjádřila odbornice na dopravu paní Eva Kočová, viz ZDE, bývalá ředitelka ČSAD Česká Lípa a.s., která na rozdíl od těch, co o tom rozhodují, má alespoň vzdělání v oboru dopravy a letité zkušenosti. V Městských novinách zase místostarostka tvrdí, že město chce moderní, spolehlivou a efektivní městskou dopravu, stahujte ZDE, ale je otázkou, co si pod tím představuje. Že na straně vedení města není něco v pořádku, dokazuje i fakt, že starostka na květnovém zasedání zastupitelstva hlasovala proti návrhu na vytvoření výboru pro dopravu v zastupitelstvu, ačkoli na ostatní věci zastupitelstvo výbory má, výbor pro sport, školství, kulturu, rozvoj a památky a na kde co. Proč ne pro dopravu?

12. června 2017 proběhlo pracovní zasedání zastupitelstva, kde byly projednávány zmíněné dvě možnosti struktury MHD po roce 2018. K žádnému rozumnému závěru však nedošlo a ani přizvaný pan Bárta z Rychnova nad Kněžnou, autor analýzy popsané v minulém článku, neměl jasný názor. Nejenže rada vyhodila půl miliónu za zbytečnou a zpackanou analýzu MHD, ale teď ještě pan Bárta dostane dalšího půl miliónu za uvážení, zda se má město ubírat cestou společného dopravního podniku nebo veřejné soutěže, viz ZDE. Na jedné straně se tedy někteří radní a zastupitelé snaží na dopravě za každou cenu ušetřit a na druhé straně vyhodí milión korun za neodborné názory údajných odborníků. Radek Chobot, předseda představenstva společnosti BusLine na tomto jednání vcelku správně popsal skutečnost, že podnikání v oboru dopravy není klasický byznys a veřejné soutěže na dodavatele dopravních služeb příliš nefungují. Nebýt legislativních omezení rozsahu dopravy u společného podniku a nebýt lajdáckých manýrů firmy BusLine, která do vozového parku klidně zařadila i meziměstský autobus v rozporu se smlouvou i se zákonem, mohlo by se v tuto chvíli zdát, že tato myšlenka má hlavu a patu. Jenže všechny výhody společného podniku, které František Ondřej, vedoucí odboru dopravy, uvedl ve svém elaborátu pro Alenu Šafránkovou, platí dvojnásob pro vlastní městský podnik. V souvislosti s tím uvedl Ondřej do novin jako reakci na stanovisko opoizce, že dopravní podnik města není vhodné řešení, protože jeho případné zrušení by bylo složité. Co je to proboha za pitomost? Kdo a proč by rušil dopravní podnik? Dopravní podniky se neruší, nikdy a nikde. To může napadnout jen Ondřeje, který si ani neumí představit nízkopodlažní autobus uvnitř beze schodů s motorem a převodovkou, jaké se vyrábějí už více než čtvrt století. No vážně, oba tyto bláboly uvedl v Městských novinách č. 5/2017, viz ZDE. Dále hovoří o vysoké počáteční finanční náročnosti, ale vůbec nevidí ty dotace z programu IROP, které lze čerpat do roku 2021, a trvalé snížení nákladů do budoucna o zisk externí společnosti. Asi se stydí přiznat, že by neuměli ani vyplnit a správně podat žádost na dotaci.

Takže co dál? Koncem srpna zasedá zastupitelstvo města a záležitost kolem dopravy se bude muset vážně pohnout kupředu. Přestože věc je urgentní, nebyla vůbec zařazena na program červnového zasedání zastupitelstva města. Proč asi? Nezbývá tedy, než doufat v akceschopnost opozice, která se s problematikou dobrovolně podrobně seznámila a je v tomto ohledu na straně rozumu, i když má omezené možnosti. I tak lze předpokládat, že vedení města svou arogantní, sobeckou a bezohlednou politikou s podporou asi poloviny věrných a na dobrých vztazích se starostkou finančně závislých zastupitelů protlačí zřízení společného dopravního podniku. Tím ale dojde k zakonzervování stavu bez možnosti jakéhokoli rozvoje. Taková varianta předpokládá maximální rozsah 23 autobusů a 2 milionů Eur ročně, viz ZDE, což je těsně na hranici současného stavu. Asi by to šlo využít jako mimořádné řešení v malých městech velikosti Turnova nebo Jičína, ale do České Lípy se to naprosto nehodí. Nebude tak možné například zřídit další linky, kdyby to bylo potřeba, posílit dopravu v případě sportovních utkání, ucházení se o rozšíření MHD třeba do některé z přilehlých oblastí nebo zavést linky do nějaké nové továrny či obchodního centra, které by mohly v budoucnu vzniknout. Nové projekty by se měly koncipovat s rezervou pro případné rozšíření a mělo by se využít zkušedností jiných dopravních podniků namísto experimentování s doposud neznámým a nevyzkoušeným obchodním modelem. Když už vedoucí trojice tak dlouho otálela, že teď už skoro není čas se k tomu nějak zodpovědně postavit, bylo by nejlepším řešením domluvit se s dopravcem na prodloužení smlouvy o rok nebo dva formou přímého zadání a nechat to na příští radu a zastupitelstvo po volbách. Jediným osvědčeným řešením je samozřejmě dopravní podnik města, navržený místní skupinou KSČM, čemuž se ale vedoucí trojice brání zuby nehty. Opozice by však městskou společnost mohla vrátit do hry podáním návrhu na revokaci vyřazujícího usnesení.

03.07.2017 - Zpackaná analýza MHD za 600 tisíc

Zhruba v polovině minulého roku si vedení města nechalo zpracovat analýzu MHD a návrh její optimalizace od firmy Borge s.r.o. zastoupená panem Luďkem Bártou za téměř 600 tisíc korun včerně DPH. V nedávné době je to už třetí návrh podobného typu, přičemž první zpracovala firma DHV CR s.r.o. zastoupená Ing. Kašíkem, druhou firma OREDO s.r.o. zastoupená panem Pavlem Matoušem, obojí po 350 tisících. První projekt radnice zahodila úplně a z druhého se realizovala část. Soustřeďme se ale na tu nejnovější, se kterou starostka dělala do poslední chvíle neuvěřitelné tajnosti, jakoby se snad jednalo o jaderný materiál.

Odhlédnuto od toho, že žádnou analýzu ani návrh optimalizace vůbec nebylo třeba zpracovávat, už samotný výběr zpracovatele byl dost podezřelý. Firma Borge s.r.o. založena v roce 2009 jsou pan Bárta a jeho manželka. Podle obchodního rejsttříku je předmětem jejího podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. V registru smluv má tato firma jen tři záznamy, z nichž byznys s Českou Lípou je suverénně nejdražší. Pak je tam nějaká smlouva na dodávky pohonných hmot bez uvedení ceny a smlouva o umístění propagačního materiálu za 50 tisíc. Nikde nic, co by naznačovalo jakoukoli odbornost tohoto subjektu v souvislosti s městskou dopravou. A když ještě vezmeme v úvahu, že pan Bárta se hlásí k myšlenkám na jakousi poptávkovou dopravu, která je však v rozporu se zákonem, tak se jedná o zcela nedůvěryhodný subjekt. Konec konců, podle toho vypadá i ta analýza, za kterou město vyhodilo statisíce a která obsahuje mraky chyb a je naprosto k ničemu. Můžete se přesvědčit sami. Stáhněte si to ZDE, a projeďte si to s námi.

Autoři v analýze nesystémově označují jednotlivé linky: Někde jsou označovány šesticiferně (např. 505202, 505224), jinde tříčíselně (202, 224), jinde jedno až dvoučíselně (2, 24). Je to nepříjemná metodická chyba, prohlubuje dojem, že analýza je kompilátem, který ani neprošel sjednocující redakcí. Správně má být použito tříčíselné označení linek.

Strana 8

Tabulka 1 (vývoj dopravních výkonů) nekoresponduje s celkovým vývojem tržeb v bodě 2.1 a s tabulkou na s. 9 (tržba v Kč/km), což by měla být výslednice předchozích tabulek.

Domníváme se, že tabulka celkový vývoj tržeb v bodě 2.1. (s. 8) je chybně zpracovaná.

Strana 15

Pozitivně vnímáme zjištění: Z tabulky tržeb v přepočtu na jednotku výkonu vyplývá, že přes pokles výkonů a tržeb se výnos na 1 km trvale zvyšuje, že tedy roste efektivita přepravy. Pozitivní vývoj potvrzuje i počet přepravených osob, který vykazuje i přes snížené výkony stoupající trend. Z hlediska hodnocení vývoje využití dopravní obslužnosti v ČR je tento ukazatel mimořádně příznivý.

Strana 25

U charakteristiky linky 201 autoři uvádějí, že nemá proklad.

Ve skutečnosti má pravidelný proklad s linkou 206 v obou směrech (Sídliště Lada, U Kapličky).

Strana 26

U charakteristiky linky 202 chybí zdůraznění jejího významu ve smyslu propojení sídliště Lada a sídliště Špičák (autoři orientují její přepravní vazby jen ze sídlišť na centrum a nádraží). Autoři v té souvislosti kritizují rozpad prokladů linky 202 (v pracovní dny) v návaznosti na linku 205 a 225. Zapomínají ale na skutečnost, že linka 202 musí mít zajištěnou prokladovou vazbu především na linku 203 (viz dále).

Strana 26

U linky 203 (s. 26) autoři kritizují údajně obtížně zapamatovatelný interval, kdy linka jezdí v pracovní dny v intervalu dvakrát po 24 minutách a pak po 12 minutách. Nezohlednili ale, že linka jezdí v prokladu s linkou 202, takže interval je naopak zapamatovatelný velmi dobře - viz např. ze Sídliště Lada: v 0. minutu linka 203, ve 12. minutu linka 202, ve 24. minutu linka 203, ve 36. minutu linka 202 a ve 48. minutu linka 203, a takto po celý den stejně. Tedy právě naopak doplnění 24minutového intervalu linky 203 jedním dvanáctiminutovým přispívá k tomu, aby byl provoz pravidelně taktový a lépe zapamatovatelný. Alternativní řešení v podobě snížení počtu spojů linky 203 o jeden v hodině je nežádoucí, protože tím by v přepočtu na počet obyvatel stala oblast sídliště Lada a sídliště Sever nejhůře dopravně obsluhovanou částí města.

Strana 27

U linky 206 se nejedná jen o napojení Častolovic a Manušic na systém městské hromadné dopravy, jak uvádí analýza, ale také o napojení místní části stará Lada, a doplňkově o obsluhu Kauflandu a sídliště Slovanka.

Autoři netuší (uvádí to jako "slabou stránku linky 206"), že různé pokusy napojit Starou Lípu na městskou hromadnou dopravu opakovaně skončily neúspěchem pro mizivý zájem cestující veřejnosti.

Slabá stránka linky 206 (což analýza nekomentuje) je ve skutečnosti v tom, že je celkově extrémně dlouhá (a se zajížděním do Staré Lípy ještě delší), čímž vychází nákladově velmi nevýhodně. Analýza měla zohlednit, že do budoucna by bylo třeba zvážit zrušení této linky. Napojení Manušic, Častolovic a starých Lad na síť městské hromadné dopravy by bylo možné řešit například prodloužením vybraných spojů linky 201, 202 nebo 203 do Manušic přes Častolovice. To by si sice vyžádalo vybudování točny v Manušicích, v konečném důsledku by se takové řešení vyplatilo.

Strana 28

U linky 207 uvádějí autoři jako slabou stránku, že končí na hlavním nádraží. To žel svědčí o povrchním zpracování analýzy bez proniknutí do hlubších přepravních vztahů. Autoři evidentně nevědí o povinném vázání této linky na každý druhý spoj linky 225. Linka na Hlavním nádraží tedy ve skutečnosti nekončí, cestující nemusí vystupovat ani znovu označovat jízdenky a pokračují do centra, do nemocnice nebo na Výsluní bez přestupu, taktéž i v opačném směru.

Slabou stránkou je ve skutečnosti přetrvávající neschopnost dopravce BusLine, a.s., který nedokáže zajistit kompatibilní podobu jízdních řádů a hlášení ve vozidle, které by o této skutečnosti informovalo náhodné neznalé cestující. Situace je tak zřejmá jen z vydaných knižních jízdních řádů, kde jsou vzájemné návaznosti uvedeny jak u jízdních řádů linky 207, tak linky 225.

Pokud jde o kritizované ukončení provozu linky 207 v pracovní den již v 18 hodin, jedná se o požadavek kraje, který odmítl financovat další večerní spoje, které původně jezdily.

Strana 28

U linky 209 analýza jako slabou stránku uvádí, že sice jezdí v prokladu s linkou 218, ale není dosaženo pravidelného prokladu po celý den.

To je pravda, je však zapotřebí dodat, že se jedná o velmi nevytížené linky. Přidání spojů za účelem dosažení celodenního pravidelného prokladu by výrazně prohloubilo ztrátu.

Do budoucna je u této linky (a linky 218) naopak třeba zvažovat omezení provozu. Linka 209 na konečné v Heřmaničkách nemá točnu a autobusy musí při obratu couvat. Proto by bylo logické, aby linka 209 z Heřmaniček pokračovala až do Vítkova namísto linky 218. Linka 218 by potom končila již v Dobranově, čímž by se dosáhlo poměrně významné kilometrické úspory.


Strana 29

U linky 213 nejsou zřejmé podklady pro tvrzení autorů analýzy, že není vhodné její omezení o prázdninách. Naopak se zdá, že linku v časech, kterých se omezení týká, využívají hlavně školáci a o prázdninách by tak jezdila prázdná. Informace by bylo vhodné ověřit načtením starších údajů o nástupech, neboť v roce 2010 linka jezdila v plném rozsahu i mimo období školního vyučování. (Od roku 2011 jezdí s kritizovaným prázdninovým omezením bez připomínek ze strany cestující veřejnosti.)

Strana 29

Linka 218 - viz poznámky k lince 209.

Strana 30

U linky 224 a linky 225 uvádějí autoři analýzy jako slabou stránku, že vzniká velmi nepravidelný interval s linkou 202, 224 a 225.

Jak vysvětleno výše, linka 202 musí být taktována s linkou 203, takže ji vůbec nelze vázat na linky 224 a 225, případně 205.

Naproti tomu linky 224 a 225 mají přes tvrzení autorů analýzy interval zcela pravidelný, jezdí ze směru na Hlavní nádraží i zpět v patnáctiminutovém prokladu, každá z obou linek vždy po třiceti minutách.

U linky 225 autoři analýzy na tomto místě nepochopitelně opomněli zmínit pravidelný proklad s linkou 205, který je důležitý, neboť v úseku Sokolská - Výsluní je díky tomu zajištěno pravidelné spojení po patnácti minutách (v opačném směru z technologických důvodů s pětiminutovým posunem).


Strana 31

K chybnému označování čísel linek zmiňovanému v úvodu těchto poznámek se v analýze v části hodnocení návazností připojuje i chybné a matoucí označování zastávek. Tak zastávka Moskevská je označována jako "nemocnice" (přičemž tak se jmenuje jiná zastávka – "Purkyňova – nemocnice"), Sokolská je označována jako "centrum", zastávka Na Výsluní je označováno jako "Sídliště Špičák", přičemž tak se jmenuje jiná zastávka. (V následujícím textu opravujeme označení zastávek na správné.)

Strana 31

Pokud jde o samotné hodnocení návazností, není příliš účelné uvažovat o prokladu v úseku Hlavní nádraží - Sokolská - Moskevská, neboť přepravní frekvence ve skutečnosti směřuje dále. Navíc autoři analýzy v tomto úseku posuzují jen návaznost linek 202, 224 a 225, úsekem však projíždějí i linky 206, 209, 218 a v části i linky 205, 208 a 234. Zde proto nelze zařídit pravidelný proklad linek kvůli velkému množství tras. Zajištění prokladu v tomto úseku by způsobilo rozbití prokladů v oblastech, kam ve skutečnosti přepravní frekvence směřuje.

Strana 32

Vazba v úseku Sídliště Lada - Hlavní nádraží je hodnocena správně. O víkendu skutečně není možné proklad zvolit lépe (pravidelnější) kvůli návaznosti na vlaky, kde se dopravní uzly vlaků na hlavním nádraží liší v sudou a lichou hodinu a tomu je nutno přizpůsobit čas odjezdů a příjezdů linky 203.

S ohledem na poměrně velkou vytíženost linky 202 o víkendu by tu řešením mohlo být přidání třetího spoje v hodině o víkendu. Bylo by ovšem zapotřebí důkladně rozvážit volbu linky a čas odjezdů kvůli minimalizaci případného souběhu linky 202 s linkou 224 nebo 225.


Strana 32

V úseku Na Výsluní – Moskevská - Sokolská konstatují autoři analýzy bez další analýzy "nepřesný", leč pravidelný proklad u linek 205 a 225.

Ten je způsoben technologickými důvody. Aby totiž mohly linky 205 a 225 jezdit v pracovní dny v "přesném" prokladu po patnácti minutách (tak je tomu ve skutečnosti v jednom směru, v druhém střídavě po deseti a dvaceti minutách), bylo by třeba přidat třetí vozidlo na obsluhu linky 205. Existující takt lze proto považovat za rozumný kompromis.

Strana 32

Autoři hodnotí zvlášť souběh v úseku Na Výsluní - Moskevská - Sokolská a zvlášť v úseku Bardějovská - Moskevská – Sokolská. To je dosti nepochopitelné, neboť se jedná prakticky o stejnou přepravní frekvenci.

Snad je to kvůli možnosti porovnat a zkritizovat ve druhém případě souběh linky 202 s linkou 225 v pracovní dny. Autoři analýzy však dostatečně nereflektují, že linka 202 slouží k obsluze sídliště Špičák pouze podpůrně. Její hlavní smysl spočívá 1. v dopravě obyvatel Sídliště Lada a Sídliště Sever k nemocnici, do centra města a na hlavní nádraží, 2. v propojení sídlišť Lada, Sever a Špičák. K obsluze sídliště Špičák slouží primárně linky 205, 224 a 225.

V analýze je opomenut pravidelný proklad linek 201 a 206, kdy ze Sídliště Lada v 15. minutu a ze zastávky U Kapličky v 33. minutu jede v pracovní dny každou hodinu střídavě linka 201 a linka 206 a umožňuje tak přímé propojení Sídliště Lada s Kauflandem.

Vzhledem k nedávnému protažení linky 201 do oblasti sídliště Holý vrch a hlavního nádraží byla ovšem tato vazba zcela rozrušena, neboť u obou linek se cesta do Kauflandu stává téměř "cestou kolem světa".

V této části analýzy je opomenut i proklad linek 209 a 218 v úseku Hlavní nádraží - Žizníkov. Vzhledem k omezenému počtu spojů nejedná se sice o proklad celodenní a linky 209 a 218 se nestřídají pravidelně, přesto však reprezentuje maximum možného - v zásadě každou hodinu a ve špičkách po půlhodině (v pracovní dny), respektive po dvou hodinách (o víkendu).


Strana 33

Autoři analýzy se nijak zvlášť nezabývají až přílišnou redukcí městské hromadné dopravy o víkendu. Pouze konstatují, že v pracovní dny je potřeba 19 vozidel, o víkendu potom 10 vozidel.

V těchto poznámkách se otázky okrajově dotýkáme u návrhu posílit o víkendu třetím spojem v hodině oblast sídlišť Lada a Sever.

Autoři analýzy rovněž nereflektují, že v důsledku omezené nabídky dopravního spojení je o víkendu nutno oblast sídliště Špičák vnímat jako jeden celek, ať už obsluhovaný po úroveň zastávky Na Výsluní, Bardějovská nebo Sídliště Špičák. Z tohoto hlediska jsou v současnosti o víkendu taktovány jednotlivé linky tak, aby hromadná doprava mířila na sídliště Špičák zhruba každých patnáct minut. Uvádíme odjezdy ze zastávky Sokolská: po celý den vždy v 5. minutu (linka 205), 16. minutu (linka 202), 35. minutu (linka 224) a v 50. minutu (linka 225), ze zastávky Bardějovská, respektive Sídliště Špičák ve 3. minutu (linka 225), 15. minutu (linka 224), 33. minutu (linka 205) a 46. minutu (linka 202) - přesněji není možné kvůli návaznosti na vlaky a kvůli prokladu linky 202 s linkou 203. Tento víkendový takt by tedy do budoucna v zásadě měl zůstat zachován.


Strana 34

Kromě linek 224 a 225 je v mapových schématech a grafickém znázornění linek městské hromadné dopravy obsažených v analýze chybně zakresleno trasování všech linek (201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 213, 218, 232, 234, 235). Jednotlivá grafická znázornění obsahují trasování jednotlivých linek vyznačené různobarevnými linkami. Význam těchto barev však v analýze není osvětlen.

Jedná se o následující chyby a nedostatky:

Grafické znázornění linky 201 nepodchycuje zajíždění linky do oblasti Sídliště Holý vrch a Hlavního nádraží (v době analýzy ještě nebylo zavedeno), chybně je však vyznačeno i pojíždění zastávek Obchodní zóna - sever a Obchodní zóna – jih a naznačuje se zajížďka do zastávky Erbenova (je ve skutečnosti běžně nácestná). Zastávka U Kapličky je v grafickém znázornění umístěna na estakádu nad Kauflandem, a proto je legračně a zcela nesprávně vykreslena cesta autobusu ze zastávky Partyzánská na špatně lokalizovanou zastávku U Kapličky a zpět.

Grafická znázornění linek 202, 212, 213 a 232 zcela nesmyslně trasují vedení linek v úseku Severní - Sídliště Sever, kdy dle schématu má autobus zajet na zastávku Severní, otočit se, v obou směrech projíždět jednosměrnými ulicemi Severní, Příbramská a Uranová, projet Havířskou ulicí na zastávku Havířská, poté Mariánskou ulicí na křižovatku s ulicí Okružní, vrátit se do Havířské ulice na zastávku Sídliště Sever, tam se asi nějak otočit nebo znovu projet celou ulicí Havířskou a Mariánskou, načež teprve zamířit na křižovatku s ulicí Borskou. To je samozřejmě směšné, ve skutečnosti linka jede pouze Okružní a Havířskou ulicí.

Linky 203, 218, 232, 234 a 235 podle grafického znázornění jezdí do Bořetína. Ve skutečnosti linka 203 končí v Dubici, linka 218 na zastávce Obecní les a ostatní uvedené linky na zastávce Svatopluka Čecha. Tento omyl je z hlediska map obsažených v analýze nejvýraznější, protože vzhledem ke vzdálenosti Bořetína od České Lípy je chybné zakreslení tras patrné i na celkových přehledových mapkách publikovaných na různých místech analýzy. Linka 234 má chybně zakreslené trasování rovněž v oblasti Moskevská - Sokolská.

Linka 205 z neznámých příčin neprojíždí dle grafického znázornění z ulice Nawkova do ulice Antonína Sovy, ale z Nawkovy odbočí do ulice Na Blatech, projede ulicí Hálkovou a Na Nivách a teprve tudy do ulice Antonína Sovy. Linka 206 má v grafickém znázornění nesprávné trasování v oblasti zastávky U Kapličky ze stejných důvodů jako linka 201: zastávka U Kapličky je namísto správného za Kauflandem lokalizována v mapovém schématu nad Kauflandem na estakádě a tomu je přizpůsobeno nesprávné zakreslení trasy linky s nutností složitě najet na estakádu a zase z ní sjet, aby autobus mohl zamířit na hlavní nádraží, k čemuž samozřejmě ve skutečnosti nedochází.

Linka 207 má trasování v grafickém znázornění nakresleno celkem správně, až na to, že zastávka Autodrom je lokalizována uprostřed pole.

Linka 208 nekončí dle grafického znázornění na zastávce Antonína Sovy, ale Železničářká. Ve skutečnosti trasa linky vede opačně, projíždí ulicí Slovanka nejprve na zastávku Železničářská a konečnou má na zastávce Antonína Sovy.

Linka 209 má v grafickém znázornění zakreslenu konečnou na zastávce Heřmanický rybník. Ve skutečnosti jede dále až do zastávky Heřmaničky, kde teprve končí.


Strana 101

Vzhledem k výpočtu ztrátovosti jednotlivých linek, jak je uveden na s. 10 a násl., vycházejí linky 232, 234 a 235 jako značně ztrátové. Výsledky sčítání pomocí přístroje firmy Borge ale ukazují, že tyto linky patří mezi nejvytíženější. Tento rozpor není v analýze vysvětlen.

Strana 104

Výsledky nástupů a výstupů podle jednotlivých linek nejsou v analýze interpretovány. Podávají ale orientační obrázek, který potvrzuje zřejmý fakt, že nejvíce nástupů a výstupů je reprezentováno linkou 203, která jezdí v celé síti městské hromadné dopravy nejčastěji. Sekundárním výsledkem interpretace by pak mohlo být zjištění, že nejvytíženější přepravní vazbou v rámci městské hromadné dopravy je směr Sídliště Lada/Sídliště Sever - Sokolská - Hlavní nádraží, druhým nejvytíženějším směrem pak Na Výsluní/Sídliště Špičák - Sokolská, s podružným peakem na lince 205 v oblasti sídliště Holý vrch, neboť v tomto úseku má linka 205 unikátní pozici. Dominance oblasti Sídliště Lada/Sídliště Sever je dána větší vzdáleností Sídliště Lada/Sídliště Sever od centra města, kdy např. obyvatelé sídliště Špičák využívají možnosti poměrně rychle dojít do centra města i pěšky, zatímco ze Sídliště Lada již taková možnost absentuje.

Strana 110

S výše uvedeným korespondují i zjištění ohledně zastávek s nejvíce nástupy/výstupy. Nejvíce nástupů je na zastávce Sokolská, protože ta tvoří hlavní přepravní uzel celé městské hromadné dopravy a síť městské hromadné dopravy je takto i záměrně konstruována.

Z toho do budoucna plyne logický požadavek, aby parkoviště u obchodního domu Banco bylo rezervováno jako terminál městské hromadné dopravy v České Lípě.

Nejvíce výstupů je potom na zastávce Sídliště Lada, z čehož plyne jasný požadavek neomezovat frekvenci spojení do této oblasti a zachovat v pracovních dnech takt s prokladem po dvanácti minutách a uvažovat o posílení spojení o víkendu o třetí spoj v hodině.


Další části projektu jsou i návrhy řešení MHD v České Lípě do budoucna. Ani s tím si však autoři nedali moc práce. Vlastně se jedná o tři varianty jízdních řádů ve stejném složení linek a jejich tras. První varianta počítá s omezeným provozem, druhá je shodná se současným stavem a třetí představuje rozšířený provoz, ovšem za více peněz. Dle našeho názoru je průchodná prostřední varianta, tedy stávající stav. Pan Bárta ve své práci také navrhuje kategorizaci vozového parku, což je ale vzledem k současným problémům s kapacitou hlavně na linkách do průmyslové zóny a minimální úspoře hloupost a staví se proti tomu i předseda představenstva dopravní společnosti pan Radek Chobot, jak potvrdil dne 12. června na pracovním zasedání zastupitelstva města. Jinak v tom návrhu na řešení dopravy nic zajímavého není. Rozhodně to za ty peníze nestálo. A to bohužel není konec výdajů za zbytečné analýzy.

26.06.2017 - Další stávka na obzoru

Ještě se z toho svatá trojice ve vedení města pořádně ani nevzpamatovala a už je na obzoru další stávka řidičů MHD v České Lípě. Informaci přinesla televize Nova v ranních zprávách dne 23.6.2017 viz ZDE, doslova "V České Lípě možná budou znovu stávkovat řidiči autobusů. A to i přesto, že radnice doplatí dopravci navýšení mezd podle vládního nařízení, a to i zpětně. Řidiči tvrdí, že se jednání vedla za jejich zády a že ne všechny peníze, které radnice uvolní, půjdou na platy řidičům, ale třeba na obnovu vozového parku. Stávka by měla být podle odborářů v době prázdnin." Podrobnější reportáž přinesla tato televize i v hlavních večerních zprávách dne 25. června 2017 viz ZDE.

Dne 22. června 2017, tedy den před tou první reportáží, zopakovala Šafránková, radní pro dopravu, na stránkách města výroky starostky: "S dopravní firmou BusLine jsme vedli několik jednání už od začátku roku. Neměli jsme žádná vodítka, jak postupovat. V každém městě, v každém kraji byla jednání a jejich výsledky jiné. Chtěli jsme, aby navýšení finančních prostředků šlo skutečně do mezd řidičů ve středisku Česká Lípa, aby se nerozplynulo někde ve vzduchoprázdnu. Po dopravci jsme požadovali záruky a kontrolní mechanismy, že peníze skutečně dají do mezd řidičů. Byli jsme krok před jasnou dohodou, a proto nás překvapila jednodenní stávka řidičů na začátku dubna. Jak jsme totiž několikrát avizovali, řidiči o nic nepřijdou, peníze dostanou vyplaceny zpětně. Proto nebyl z jejich strany žádný důvod stávkovat."

Z textu Šafránkkové, resp. starostky Žatecké, je patrné, že o té druhé plánované stávce madam dosud nemá tušení. Měla by, kdyby se o dopravu zajímala a nechala si alespoň odborně poradit. Tím nemyslíme vedoucího odboru dopravy městského úřadu, který MHD nerozumí. Svůj nezájem a neschopnost povrdila po vyhlášení přestávky na zasedání zastupitelstva České Lípy dne 24. května 2017, když si neuvědomila, že mikrofony stále přenášejí zvuk a doslova řekla: "Já to neumím a nerozumím těm přiblblejm zadávacím podmínkám.", což se týkalo řešení MHD po roce 2018. Po něčem takovém by měla být ihned zbavena funkce. To ostatně logicky navrhl zastupitel Petr Skokan a na příštím zasedání zastupitelstva se o tom hlasovalo. Návrh však nebyl přijat, jak se ostatně čekalo, protože polovina zastupitelů je finančně závislá na dobrých vztazích se starostkou, ať už jde přímo o funkci na městském úřadě, vedoucí pozici v nějakém městem zřizovaném zařízení nebo nepřímo zkrze dotace od města, ať už se to týká jich samotných nebo jejich rodinných příslušníků. A právě starostka si tam Šafránkovou drží, protože ji potřebuje na podporu a zvedání ruky na radě města. A starostce věrní zastupitelé si to s ní nechtěli rozházet tím, že by hlasovali proti ní nebo Šafránkové. Když Šafránková říká, že neměli (tím myslela sama sebe, místostarostu a starostku) žádná vodítka, jak postupovat a že v každém městě a kraji byla jednání a jejich výsledky jiné, tak se plete. Vodítka ji mohli poskytnout lidé z dopravních podniků v okolních městech a průběh a výsledky jednání bylo možné sledovat ve veřejném zpravodajství. Kdyby se o problematiku včas zajímala a poradila se s těmi, kteří ji mohli poskytnout nezbytné informace, nemusela by tvrdit, že jí stávka překvapila a že pro ní nebyl žádný důvod. Nikdo přece nejde do stávky bez vážného důvodu. Tím důvodem jsou samozřejmě peníze, ale ne ty, které řidiči dostávají v souladu s nařízením vlády o zvýšení platů řidičů, ale o ty další, které požadoval dopravce od města. Řidiči se tak snaží chránít naše veřejné peníze, se kterými vedení města hospodaří značně nerozvážně. To neznamená, že by pro MHD nemělo být uvolněno více peněz, ale jsou-li deklarovány jako prostředky na zvýšení mezd řidičů, měly by končit na jejich výplatních páskách. Záruky a mechanismus, jak to ze strany města kontrolovat, však neexistuje. Jediným spolehlivým řešením by byla společnost zcela ve vlastnictví města. Ale o tom přiště.

Až se tisíce lidí opět nedostanou v den stávky do práce, do nemocnice nebo na nádraží, tak se mohou podívat na stránky města a najít si tam, kdo je odpovědný za resort dopravy ve městě. A až si to budou chtít s danou osobou vyříkat na hodinách pro veřejnost, tak nechť nejsou překvapeni, že se na poslední chvíli omluví a nebude přítomna, jako ostatně hned po minulé stávce v dubnu. A když už tahle ne, tak doufejme, že aspoň starostka a místostarosta tentokrát budou odpovědně, včas a srozumitelně informovat cestující, aby si mohli s předstihem zajistit náhradní dopravu. Tím ovšem nemyslíme nějaký článeček v Městských novinách, které stejně skoro nikdo nečte, nebo na webu města, ke kterému mnoho starších lidí nemá přístup. No ať si děvčata poradí, když našimi informacemi a zkušenostmi pohrdají.

15.05.2017 - Starostčiny starosti o dopravu

Náš Dopravní klub Česká Lípa o.s. již mnoho let plní roli zprostředkovatele informací mezi cestující veřejností, městem a dopravcem. Za ta léta osobně a dobře známe členy vedení města, zaměstnance Odboru dopravy i některých dalších dotčených odborů, a také vedení společnosti BusLine. Vedení města poskytujeme zpětnou vazbu od cestujících, odboru dopravy pomoc s konstrukcí jízdních řádů a dopravci především informační materiály pro cestující. Českoulipskou dopravu známe opravdu dobře, jakožto i její silné a slabé stránky a snažíme se o její co nejlepší fungování a rozvoj. Přesto se na stránkách města objevily útoky vedení města, tedy spíše paní stasrotky, na náš spolek. Kolem dopravy se také točí dost peněz a my asi víme víc, než by si madam starostka a její přísedící přáli. Proto také o nás ve svých dvou článcích na webu města napsali nehezké věci, které však v pohodě vyvrátíme. První byl článek v archivu aktualit na městských stránkách ze 17. února 2017 a druhý z 21. dubna 2017. Oba si lze na městských stránkách vyhledat nebo stáhnout ZDE.

Začněme tedy článkem ze 17. února 2017. Pro přehlednost uvádíme jejich text modře a náš žlutě.

Na sociálních sítích se tento týden objevilo několik scestných informací a vyslovených lží o fungování českolipské městské hromadné dopravy. Tyto nepravdy záměrně občany matou a znepokojuní. - Pokud nás někdo obviňuje ze šíření zcestných informací a lží, měl(a) by být konkrétní a prokázat nám také motiv, proč bychom něco takového vůbec dělali.

Město chce vyhovět v rámci svých rozpočtových možností většině obyvatel, ale zcela jistě nelze uspokojit poptávku úplně všech občanů. Jednotlivci se specifickými požadavky budou muset zvolit jiný způsob dopravy. - Tak se podívejte na linku 217, kterou pravidelně jezdí dvě nebo tři děti do školy v autobuse délky 12 metrů. Podívejte se také na pokles cestujících na lince 201 poté, co s ní Žatecká a Šafránková provedly. Více v dalším odstavci. Dále pak na linku 206 byly přidány kvůli paní Čermákové z Manušic 2 spoje, s jedním z nichž nejezdí nikdo a druhým co by se do auta vešlo. Takže ať se pisatel(ka) raději chytí za nos, protože dělá přesně opak toho, co píše.

Prodloužení linky 201 nebylo náhodné, nebylo ani kvůli "dvěma důchodcům z Holého vrchu", ale proběhlo na základě ankety z března loňského roku, kdy se občané vyslovili pro přímé spojení sídliště Pod Holým vrchem s vlakovým nádražím. Zároveň se touto linkou dostanou k poště na Svárově a k nákupnímu centru na severu města. Finančně se jedná o navýšení 0,5 mil korun, což v celém kontextu MHD není rozhodující částka. - Ale jistěže to bylo kvůli těm dvěma důchodcům z Holého vrchu, panu Tomaschovi a panu Bergmannovi. Ne náhodou jsou tito pánové členy ČSSD (jako paní starostka) a pan Tomasch dokonce ve výboru zastupitelstva pro památky a rozvoj. Ten řval celou dobu nejvíce, že tam chce MHD s přímým spojením na nádraží, jakoby snad Holý vrch dávno nebyl s nádražím přímo spojen vlakovou linkou L2. Ta anketa, o které se autor(ka) zmiňuje, měla ve skutečnosti tak malý počet odevzdaných lístků, že z něho vůbec nešlo vyčíst vůli oslovených. Pistatel(ka) se například vůbec nezmiňuje o vlakové lince L2, která spojuje Holý vrch s hlavním nádražím za pouhé 3 minuty. Vlaková zastávka na Holém vrchu mimochodem stála 9,5 mil. korun. Nákupní centrum na Holém vrchu mají a na to na Ladech mohou jet kdykoli s přestupem na Antonína Sovy. Nechápu, proč se zmiňuje o poště na Svárově, která od začátku neplní roli hlavní balíkové pošty jako ta dříve na nádraží a s Holým vrchem nemá nic společného. Jestliže pisateli nebo pistatelce přijde 0,5 mil. korun bezvýznamných, tak ať za tuto částku raději objedná první ranní a poslední večerní spoje mezi sídlišti a hlavním nádražím, protože na první ranní a poslední večerní vlaky není spojení městskou dopravou. Denní autobusová linka s trasou cesty kolem světa fakt není řešením. Navrhovali jsme a navrhujeme znovu: Vraťte lince 201 její původní trasu možná pokrácenou o to kroužení po celém Svárově a když už neuznáváte spojení Holého vrchu a hlavního nádraží vlakem, domluvte se s firmou KORID LK s.r.o. na úpravě trasy linky 290. Tato linka jezdí přes Dolní Libchavu a mohla by klidně projíždět přes Holý vrch a zajet i na hlavní nádraží. Společnost ČSAD Česká Lípa má také některé bezbariérově přístupné autobusy a nebyl by problém je na lince 290 zajistit. Stačí jen komunikovat a trochu se snažit.

Městský úřad – odbor dopravy – pravidelně vyřizuje jednotlivé stížnosti od občanů vztahující se k MHD, také namátkově kontroluje dopravce, jak dodržuje smlouvu s městem. - Stížnosti vyřizuje, to je pravda. Ale nic víc. Dodržování smlouvy se nekoná vůbec ani žádná jiná kontrolní čínnost z ní vyplývající. Například typ vozidel nasazených do MHD. Tak třeba na linkách 201 a 217 se používá pouze dvoudveřový meziměstský autobus bez hlášení stanic, ale zato s prostorem pro zavazadla nad hlavami jako v letadle. Ten podle smlouvy nemá v MHD co dělat. Kdyby tento nevhodný autobus dopravce nasadil třeba na některou z linek 232, 234 nebo 235, kterými jezdí do práce hodně lidí, udělali by lépe a třeba bychom na to ani neupozorňovali. Místo toho na tyto vytížené linky dopravce nasazuje nejkratší autobusy o délce 9.5 m, které kapacitně nestačí a podniky z průmyslové zóny tak posílají své vlastní, aby se lidé vůbec dostali do práce, když není dopravce schopen vypravit normální autobusy. A pokud čas od času neupozorníme na chybějící jízdní řády nebo jiné závady v dopravě, tak se žádná náprava nekoná. Tak kde jsou ty kontroly? A mimochodem, milá paní starostko, ty kontroly nemají být namátkové, ale pravidelné. Přečtěte si smlouvu včetně příloh.

Vláda nařídila zvýšení platů řidičů. Nastala nová situace, o níž bude v březnu rozhodovat Rada města Česká Lípa. Proto město dosud ani nemohlo nařídit dopravci, aby omezil rozsah dopravy, jak se zcela nepodloženě v mediálním prostoru objevilo. - Město to dopravci přímo nenařídilo, ale volali do firmy BusLine s zda by šlo jezdit o 100 tisíc kilometrů ročně méně. A znělo to prý jako nařízení. Nemůžeme napsat jméno příjemce toho hovoru, aby neměl problémy.

Město samozřejmě plánuje, že městské autobusy budou zajíždět přímo k hale nového vlakového nádraží. Zimní počasí zatím ale znemožňuje udělat vodorovné značení nutné k řádnému provozu MHD. - Nové hlavní nádraží bylo zcela přístupné už od poloviny prosince minulého roku a žádné stavební stroje ani jíné překážky provozu MHD nebránily. Šafránkovou jsme na to upozorňovali už od října s urgencí v listopadu. Informace jsme měli od vedoucích pracovníků stavby. Dokonce i počasí bylo v tu dobu vhodné k provedení vodorovného značení. Vodorovné značení je sice vhodné, ale k řádnému provozu MHD není nutné, jak se pisatel(ka) vyjadřuje. Nezná normu, tak ať se raději vyjadřuje k věcem, kterým rozumí. Stačily bývaly nejprve označníky a vodorovné značení se mohlo udělat později. Cestující tak 4 měsíce museli chodit na MHD na staré místo vzdálené asi 200 metrů, dokud se Žatecká se Šafránkovou neprobraly ze snění, aby zařídily zastávku u nové haly.

V předchozím článku se pisatel(ka) omezil(a) jen na tvrzení o sociálních sítích a mediálním prostoru, přestože jasně reagoval(a) na článek z našeho webu. A pustila se do nás ještě jednou dne 21. dubna a zde už napsala, že se jedná o Dopravní klub. Nenapsala ale Dopravní klub Česká Lípa o.s., protože ví, že dopravních klubů je více. Píše to chytře, neuvádí přesné označení, aby měla stále jakoby trumf v podobě nepřesného označení, kdyby došlo na lámání chleba.

Dopravní klub tvrdí, že v České Lípě dojde k omezení městské hromadné dopravy a že to bude hodně bolet. My ale jasně říkáme – nic nikoho nebude bolet. Spoje MHD občanům zůstanou, řidiči o svou práci ani peníze nepřijdou. Rada města Česká Lípa nikdy nerozhodla o omezení rozsahu městské hromadné dopravy o 100 000 km ročně. Tuto lživou informaci na svém webu v únoru letošního roku v článku "Rušení spojů MHD" uveřejnil Dopravní klub. - Ach ano, jasně, rada města nerozhodla. Ono nejde vždy o přímé rozhodnutí rady se zápisem. Několik spojů na linkách 209 a 218 bez jakékokoli včasného oznámení rada omezila od února 2017 a další omezení měla v plánu jako jednu ze tří variant v důvodové zprávě Odboru dopravy zpracované k 65. jednání rady města. Tam mělo jít o úplné zrušení linky 201 a omezení intervalu linky 203 ze tří na dva spoje za hodinu, k čemuž našetěsí nedošlo. Důkaz ke stažení v našem minulém článku nebo ZDE. My jsme netvrdili, že město dopravu omezí, nýbrž že se tak může stát, kdyby nedošlo k navýšení rozpočtu pro MHD. Vytrhávání informací z kontextu a hrátky se slovy se zdá býti jakýmsi starostčiným koníčkem. Omezování dopravy zatím není na pořadu dne, ale úplně vyhráno také nemáme. Město si s myšlenkami na škrtání spojů do budoucna stále pohrává, to je jedna z těch tří variant na stole, jak říká staroska, ale ono už není kde škrtat.

Dopravní klub nemá právo mluvit za radnici, firmu BusLine a.s. ani za všechny řidiče této firmy. Není věrohodným zdrojem informací, protože se žádných jednání o otázkách městské hromadné dopravy v České Lípě neúčastní. Informace ohledně platů řidičů a spojů MHD musí média získávat od zdroje, tedy od vedení města. Dopravní klub účelově šíří nepravdivé informace, ze kterých čerpá ve svém článku i redaktor Práva. Je s podivem, že to tento deník neví nebo účelově vědět nechce. - Pisatel(ka) je právník, že tvrdí, na co Dopravní klub má nebo nemá právo? Dopravní klub nemluví za celou radnici, avšak za některé zastupitele mluvit může, neboť s nimi sdílí postoje a společně poodhaluje některé stragetie členů vedení města a aktivity placené z veřejných peněz. Za firmu BusLine nemluví, ale za některé řídiče právo mluvit má, neboť několik ridičů jsou přímo členy Dopravního klubu a to jak z městské dopravy, regionální dopravy, strojvedoucí, vlakvedoucí atd. V kontrastu s tvrzením autorky článku je Dopravní klub naopak jediným důvěryhodným zdrojem, neboť se celá léta všech jednání o MHD důsledně účastnil, všechny účastníky současných jednání i bez účasti dobře zná a jediným důvodem, proč se neúčastní některých současných jednání je, že k nim není zván, aby jeho členové neviděli neschopnost těch, které ta jednání nyní vedou od desíti k pěti. V případě Šafránkové je to následek komentáře ke článku na Facebooku ZDE. Samozřejmě všechny informace i závěry takových jednání máme tak jako tak a Šafránková si tím jen škodí, ačkoli v jejím případě je to snad už úplně jedno. Jednání o MHD samozřejmě probíhají a to mezi námi a některými zatupiteli města nebo kraje, zaměstnanci dopravců i města. Nemá ale už asi smysl bavit se s těmi, kteří se nás snaží záměrně poškodit. A pokud jde o novináře, ti si mohou získávat informace, kde chtějí. Vedení města jako zdroj informací o dopravě a platech řidičů je směšné, protože dopravě vůbec nerozumí ani jeden z nich a do interních záležitostí soukromého dopravce nemá co mluvit. Existují možnosti, jak vztahy narovnat, ale o ty se vedení města samo připravuje.

Radnice od ledna letošního roku jedná o tom, že město musí zaplatit další peníze na dorovnání platů řidičů, jak stanovuje nařízení vlády. Platit se bude z veřejných peněz, takže je potřeba mít přesně spočítáno a zdůvodněno, kolik korun a na co půjde. Vedení města je před uzavřením vzájemné dohody. Nároky budou dorovnány zpětně, takže řidiči nepřijdou o peníze, na které mají podle nařízení vlády nárok. - Přesně spočítáno a zdůvodněno? Dopravce provozující MHD v České Lípě není společnost vlastněná městěm. Město přímo do platů řidičů vůbec nemůže mluvit a nemá ani žádné páky na to, aby zajistilo, že se k řidičům opravdu peníze dostanou a v jaké výši. Zmíněným nařízením vlády se sice firmě BusLine zvýšily mzdové náklady, ale to v regionální a dálkové dopravě mimo Českou Lípu. Mzdové náklady přímo v České Lípě nevzrostly ani o korunu. Řidiči nejprve dostávali ke své mzdě příplatek 30% za upření režimu MHD, který jim však s nařízením vlády o zvýšení platu byl odebrán stejně jako prémie a tyto peníze převedeny na to, co dostat musí. Dostali tedy úplně stejně. Zastupitelstvo města nakonec schválilo navýšení rozpočtu pro MHD o 3,7 mil. Kč, takže řidiči od dubna dostávají alespoň prémie, tedy nenárokovou složku mzdy, do výše 1 500 korun. Pokud však podělíme 3,7 mil. Kč počtem řidičů, měli by dostávat navíc asi 6 000 korun v superhrubé mzdě. Po odečtění odvodů státu by to v čistém příjmu bylo samozřejmě méně, ale určitě více než 1 500 korun a mělo by to být v pevné mzdě, ne v prémiích. Sami vidíte, že s tím přidáním na platech řidičů to není až tak jednoduché a zejména ve společnostech, jejichž majitelem není město nebo kraj. Naklady všeobecně vzrostly a přidat se muselo, o tom není sporu, ale ať se vedení města raději nehlásí ke kontrole nad určitými toky pěněz, nad nimiž žádnou kontrou nemá a ani mít nemůže.

My nebudeme házet špínu na to trio ve vedení města, tak my se nechováme, ale sami si udělejte obrázek o tom, kdo šíří vyslovené lži a dezinformace. Kdysi perfektní spolupráci Dopravního klubu, města i dopravce Šafránková pohřbila, aniž by sama přišla s něčím konstruktivním. A paní starostka místo toho, aby se snažila využít zkušenosti Dopravního klubu a vytěžit ze spolupráce s námi co nejvíc ve prospěch městské dopravy, tak píše nesmysly na stránkách města a vyvolává zbytečné nepokoje. Slušní lidé se o svých stanoviscích baví na úrovni u jednacího stolu. Ti druzí šíří hlouposti po internetu.

29.04.2017 - Rozpočet navýšen, spoje se rušit nebudou

V minulém článku ze 14. února 2017 jsme vás informovali o nejasné situaci na radnici ohledně požadavku dopravce na navýšení ceny dopravního výkonu. A nebylo to jasné až do středy 26. dubna 2017. Mezi tím nás představitelé vedení města na svých stránkách označili za hláře a šiřitelé dezinformací, potom byla stávka řidičů a pak znovu hysterické obviňování ze strany vedení města. Sice přiznali, že omezení dopravy by mělo negativní dopad na cestující, ale že nikdy nebyla ve hře úvaha o rušení spojů, jak napsali na svých stránkách? Co pak tedy měla znamenat varianta B důvodová zprávy Odboru dopravy k 65. jednání rady města? Ke stažení ZDE. Kdo nevěří, ať si ji od města vyžádá, není to nic tajného. Posuďte tedy sami, kdo tady lže. Co bychom asi měli z toho údajného účelového dezinformování? Ať nám tedy dámy sdělí nějaký domnělý motiv.

Ve středu 26. dubna 2017 odpoledne zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu pro MHD o 3,7 mil. korun, což je částka, na které se rada města s dopravcem dohodla ohledně nařízení vlády č. 337/2016 Sb. o minimální mzdě řidičů autobusů. Řidiči tak dostanou přidáno, i když ne adekvátní podíl navýšení rozpočtu, a doprava se tak nebude muset omezovat. Rádi bychom věřili, že několik škrtů na linkách 208, 209, 218 a 224 a nekoncepční změna trasy linky 201 ke dni 1. února 2017 byly na dlouhou dobu poslední neodborné zásahy rady města do jízdních řádů. A když už jde o linku 201, z jejíž trasy členové vedení města udělali cestu kolem světa, tak by se místo neopodstatněné kritiky našeho dopravního klubu mohli postarat o chybějící vývěsky jízdních řádů na zastávkách Mariánská a Žižkova a pro jistotu si zkontrolovat i všechny ostatní.

14.02.2017 - Rušení spojů MHD

Kvalitní městská doprava je nedílnou součástí městské infrastruktury a pro trvale udržitelný rozvoj města i společnosti je její zlepšování a rozšiřování nezbytné. Co si však pod pojmem zlepšování představuje vedení města, je popsáno v minulém článku z 2. ledna. A je to ještě horší, změny plánované od března 2017 potichu vešly potichu v platnost již od počátku února, aniž by kdo byl jakkoli informován. Linka 201 sice nakonec nejezdí až do Dolní Libchavy, ale i závlek přes sídliště Holý vrch mezi zastávkami Arbesova a Stadion a Hlavní nádraží mezi zastávkami Hrnčířská a Karla Poláčka představuje téměr 11 000 kilometrů za období od 1. února do 9. prosince 2017, kdy jsou celostátní změny jízdních řádů. Celá linka 201 tak najezdí 31 000 kilometrů ročně. Ze zastávky Sídliště Lada do zastávky U Kapličky se trasa prodloužila z 5,7 na 8,9 km a z 27 na 37 minut. V opačném směru je to prodloužení z 5,3 na 9,2 km a z 25 na 42 minut. Takto šílené prodloužení linky 201 kvůli dvěma důchodcům z Holého Vrchu je tak v příkrém rozporu se záměrem města dopravu naopak letos pořádně seškrtat, jak jsme se dověděli a jak dále vysvětlíme. Mimochodem, různé změny od 1. února se vedle linky 201 dotkly i linek 208, 209, 218 a 224. Jízdní řády na těchto stránkách jsme samozřejmě aktualizovali.

Z důvodu nařízení vlády o zvýšení platů řidičů navyšují kraje a města rozpočet pro dopravu, což dá rozum. Ne tak českolipská radnice. Protože ale řidiči dostat přidáno musí, odrazí se to na ceně dopravního výkonu. Logické by to bylo u nového smluvního vztahu, ale stávající smlouva o MHD mezi městem a dopravcem je platná s částkou 38,92 Kč za kilometr po dobu, na kterou byla sepsána, a město by na ní mělo trvat. Mezi městem a dopravcem nejspíš bude uzavřen dodatek ke smlouvě o zvýšení ceny dopravního výkonu, avšek zachování rozpočtu pro MHD ve výši pouhých 35 mil. Kč ročně. Z toho logicky vyzplývá, že se to odrazí na počtu spojů. Městská rada již požádala dopravce o přípravu modelu s omezením rozsahu dopravy o 100 000 km ročně, což bude hodně bolet, pokud k tomu dojde. V žádném jiném kraji nebo městě si nedovolili škrtat spoje kvůli platům řidičů. Jak konkrétně to bude vypadat, zatím nevíme, ale jen se to dovíme, hned o tom budeme informovat.

Smutnou zprávou je, že jediný úředník města, který dopravě rozumněl, pan Luboš Weiss, správce silniční dopravy, nečekaně zemřel dne 25. prosince 2016 a od té doby jsou kroky radnice vzhledem k městské dopravě jen ke škodě cestujících. Neexistuje žádná kontrolní činnost úradu, zda a jak dopravce dodržuje smlouvu s městem, zejména technické standardy. Na přístupu k městské dopravě je dobře vidět, čí zájmy vedení města prosazuje a jak pružně provádí související opatření. Nové hlavní nádraží je otevřené od poloviny prosince a ani dva měsíce po tom nezajíždějí městské autobusy k nádražní hale. Na odjezdy prvních ranních vlaků se nedostanou ani cestujíci do práce ani strojvedoucí, kteří bydlí na Ladech. To samé pozdě večer domů. Za to dvěma křiklounům z Holého vrchu, kteří stejně jezdí autem, nechalo vedení města protáhnout linku 201 až před barák, čímž ji zmrzačilo pro ostatní normální cestující. To šlo rychle, v mimořádném termínu a bez jakékoli diskuse. Uspokojení zájmů několika mála jednotlivců v neprospěch většiny obyvatel je očividně pozitivně diskriminační politikou vedení města, které dělá všechno obráceně jako odraz na vodní hladině.

02.01.2017 - Zmrzačení linky 201 na dosah

Nepíše se nám to lehko, ale ač to už vypadalo na docela fungující komunikaci mezi námi odbornými zástupci cestující veřejnosti a městem, máme pro vás ukázku toho, jak to vypadá v praxi. Nadpis článku odpovídá informaci zveřejněné novinářem Jiřím Jelínkem v Českolipském deníku ZDE. Nejenže pan Jelínek používá zastaralé a neplatné názvy zastávek včetně neaktuální ilustrační fotografie, ale jeho článek je manipulativní a ignorující fakta, které vám osvětlíme v následujících odstavcích. Od novinářů Českolipského deníku, který by neměl být na radnici závislý, bych očekával trochu více nezávislosti, investigativnosti, shánění zdrojů a práce v terénu. I když, právě bývalá novinářka ze zmíněného deníku, Eva Vlastníková, nyní sedí v zastupitelstvu města za ČSSD a navíc dostala pěkné místo u Městské policie. Jen náhoda?

Začalo to v prvním čtvrtletí loňského roku, kdy se objevili dva důchodci pánové Tomasch a Bergmann. Tomasch je aktivní ve skomírající straně ČSSD a Bergmann nevíme. Oba bydlí na sídlišti Holý vrch, které jako jediná čtvrť má vlastní bezbariérovou železniční stanici a přímé spojení rovnou na bezbariérová nástupiště nového hlavního nádraží. Oba tito pánové, zejména však Tomasch, bez jakýchkoli rozumných podkladů psali na Odbor dopravy, dále na vedení města a všude možně, že občané Holého Vrchu chtějí přímý autobus MHD na hlavní nádraží. Takový tam zatíkm opravdu nejezdí, ale není ani potřeba, když tam mají přímý vlak a navíc z linky 205, která jezdí každou půlhodinu, mají zajištěný bezproblémový přestup na autobusy ze Špičáku směr hlavní nádraží ve stanici Sokolská. Železniční zastávka je prý nezajímá a tupě trvají na autobusu. Když chtěli prosadit závlek některé z důležitějších linek MHD přes Dolní Libchavu a Sídliště Holý vrch, byl vyčíslen obrovský nárůst kilometrů a peněz na takovou akci včetně odborného odhadu odlivu cestujících z takového spojení. Aby těmto pánům mohlo být přecijen nějak vyhověno, byť pro to není zásadní důvod, Dopravní klub navrhl elegtantnější řešení a to vedení příměstské linky 290 přes Holý vrch, když už stejně jezdí kolem a město na příměstskou dopravu přispívá miliónem korun ročně. Na jednání dne 15. června 2016 bylo dohodnuto, že Odbor dopravy zajistí jednání s regionálním organizátorem krajské integrované dopravy o prodloužení trasy linky 290 přes Holý Vrch. Když jsme se koncem minulého roku dotazovali společnosti KORID LK s.r.o., zda byla městem kontaktována, nedostali jsme žádnou odpověď a trasa linky 290 je od nového roku nezměněna. Vedení města si nejspíš uvědomuje, že odklon některé z páteřních linek MHD přes Dolní Libchavu a Holý vrch by byl její faktický konec, a tak přichází s obdobným řešením na lince 201, které zásadní poškození MHD nepřinese, ale využití méně frekventované linky 201 zasadí smrtelný úder.

Podívejme se na linku 201 trochu zblízka. Nejprve si připomeňme, že autobusy MHD jezdily před více než 30 lety po hodně dlouhé Mariánské ulici (dříve Třída Vítězství) a přes Náměstí T. G. Masaryka (dříve Mírové náměstí) každých 30 minut a spojovaly sídliště Sever s hlavním nádražím. Protože ještě neexistovalo a nemuselo se objíždět Náměstí Dr. Edwarda Beneše ani různorodá výstavba obytných čtvrtí, doprava byla velmi rychlá, efektkvní a autobusy byly často nacpané k prasknutí. Teprve později došlo k významnějšímu rozvoji bydlení na Špičáku a na Ladech a tak byla trasa MHD z Mariánské odkloněna přes oblasti s více lidmi. V zasávkových zálivech pro autobusy na Mariánské začali parkovat lidé místního podnikatele pana Procházky a tak je tomu na jedné straně ulice dodnes. Před několika lety jsme však přišli s nápadem dopravu na Mariánské obnovit, i když v mnohem menší míře. Bydlí tam spousta lidí, kteří to měli na nejbližší zastávku MHD hodně daleko. A opravdu se to povedlo. Vznikla linka 201 tak, jak jí znáte dnes, spojující sídliště Lada se Svárovem, která jezdí právě přes Mariánskou, Palackého náměstí, kolem stadionu přes Hrnčířskou. Na samotné Mariánské však staví jen na východní straně ulice právě z důvodu výše zmíněného parkování Procházkových lidí na zálivu protější zastávky. Jinak by tudy cestujících do města jezdilo jistě více, např. z vrchní části Mariánské a dolní části Severu. Nedávno jsme ještě upravili jízdní řád tak, aby od Kauflandu, zastávka U Kapličky, a ze Sídliště Lada jezdily autobusy pravidelně v prokladu s linkou 206, čímž vznikl krásný hodinový interval pro autobusy obsluhující odlehlejší části. Pro zákazníky Kauflandu, kteří nechtějí jít na MHD na Hrnčířskou, odjíždí buď linka 201 nebo 206 vždy ve 33. minutu přímo od obchodního domu přes centrum, kde je možné přestoupit na frekventovanější linky. Tomu však město neudělalo patřičnou reklamu, napadá mě například zvuková reklama do kauflandovského rozhlasu, a tak to bez průzkumu jízdního řádu moc lidí neví. Linka 201 si získala pravidelné cestující, i když těch zase není tak moc a navýšení se při dvouhodinovém intervalu dá sotva čekat. Navíc zde dopravce často nasazuje naprosto nevhodný meziměstský autobus Iveco Crossway, který dle smlouvy nemá v MHD ani co dělat. Byl by spíš vhodnější pro některou z rychlíkových linek do průmyslové zóny, kam naopak dopravce nasazuje ty nejmenší autobusy, do kterých se lidé nevejdou. Dalo by se to ještě vylepšit, ale vedení města raději vyhoví menšině v neprospěch většiny a tak připravilo pro linku 201 nehezkou změnu. Od března vznikne na lince 201 mezi zastávkami Arbesova a Stadion velmi dlouhá zajížďka do Dolní Libchavy a přes sídliště Holý vrech a navíc před zajetím na Svárov pojede ještě na hlavní nádraží. Jízdní doba se protáhne skoro na hodinu a z této linky se tak stane něco jako vyhlídková jízda. Kdo by proboha jel ze sídliště Lada nebo z Borské do Kauflandu nebo prostě jen někam na Svárov přes Dolní Libchavu a Holý vrch? A to samé zpátky. Toto prodloužení linku velmi prodraží, protože tolik kilometrů a času navíc bude pochopitelně někde chybět a při odlivu cestujících, kteří si na tuto linku již zvykli, lze očekávat její konec. A to vše jen kvůli pár křiklounům z Holého vrchu, kteří stejně jezdí autem. V létě se také v Městských novinách konala anketa, která měla potvrdit nebo vyvrátit tvrzení pánů Tomasche a Bergmanna. Anketní lístky odevzdalo směšné minimum lidí a nápad těchto dvou pánů podpořilo jen několik jednotlivců. Kilometry, které spotřebuje od března linka 201 navíc, a které stejně nebudou smysluplně využity, by byly daleko více potřeba na posílení dopravy ve špičkách, o víkendech a po příjezdu posledních vlaků. Smutné na tom je, že se s námi nikdo z radnice o tomto řešení neporadil a nevyužil našich zkušeností. Jiste, nemusí se s námi vůbec bavit, tu povinnost nemají, ale přitom sami dobře vědí, že naše doporučení mají vysokou kvalifikační hodnotu. Nezdá se, že by měl pan Tomasch nějaké vlivné známé, ačkoli staroska České Lípy je také z upadající ČSSD. Spíš to vypadá na neznalost a neprofesionalitu. Tvrzení, že se tak vyhoví obyvatelům Holého vrchu, je jen prázdné gesto, protože o jejich požadavcích vypověděla právě ona letní anketa. Na základě pokynu z radnice tak již dopravce požádal o změnu licence. Samozřejmě by se to dalo ještě zvrátit. To by si ale někdo musel přečíst zápis z letního jednání na radnici. Zatímco od nového roku se v řadě měst doprava ještě zefektivňueje a posiluje, tak tady vzniká takováto opičárna.

21.12.2016 - Nové hlavní nádraží

Česká Lípa je jedním z nejdůležitějších železničních přestupních uzlů v Česku. Donedávna k tomu však sloužilo naprosto nevyhovující nádraží. Modernizace tak byla nevyhnutelná. Přestože se různá nádraží většinou rekonstruují, v České Lípě postavila SŽDC nádraží zcela nové a to 255 metrů na sever, měřeno od vchodu do staré staniční budovy po vstup do nové odbavovací haly. Nádraží je již plně v provozu, ale protože je tomu teprve krátkou dobu, není zde žádné příslušenství jako restaurace, kiosek, trafika atd. Pro cestovní a přestupní účely však novému nádraží není co vyčíst. Skvělé jsou výtahy do podchodu ze všech nástupišť, takže už žádné tahání těžkých zavazadel do schodů jako třeba v Kolíně nebo Pardubicích. Na nové nádraží jezdí vlakové linky L2, L4, R15, R22 a od jara i U11, která zatím přijíždí na staré Lovosické nástupiště na východ od starého nádraží.

Co ale zamrzí, je reakceschopnost města. Přestože stavební stroje jsou už pryč a přednádražní komunikace plně přístupná, autobusy MHD stále odjíždějí ze starého místa, ke kterému doposud nebyl žádný kloudný přistup. SŽDC na poslední chvíli ještě vybudovala chodník zkrz přednádražní park k přechodu, který je 60 metrů od zastávky MHD. Od samotného nádraží je to k MHD 200 metrů. Chodník zkrze park je však neosvětlený a tak po příjezdu do města večer je situace dost tristní. I když nástupní zastávky MHD těsně u nové nádražní haly jsou již definovány, nepočítá se z výstupní zastávkou, což je problém na samostnatné jednání. Vedení města jsme to osobně nahlásili, ale jak se s tím popasují, to teprve uvidíme. Město nemá v zastupitelstvu výbor pro dopravu, jehož existenci důrazně odmítá známý českolipský knihkupec a radní za Vladimirovovo hnutí Uděláme pořádek pan Rubický a odbor dopravy MHD nerozumí, tak snad ani nelze očekávat nějaké kompetentní kroky. O jednom takovém v souvislosti s linkou MHD č. 201 vás budeme informovat v příštím článku.

Další kapitolou jsou českolipská média. Městské noviny i Českolipský deník informují o kdejaké pitomosti jako například turisticky zcela nezajímavém Centru textilního tisku vybudovaném v bývalé maštali, ale o infrastrukturaálně zásadní události, jakou otevření nového nádraží bezesporu je, nikde ani čárka. Cestující by si jistě zasloužili informovat o tom, kudy mají jít na nové nádratí, když přijedou na staré stanoviště MHD a o účasti města, co se týče např. informačních tabulí a směrovek na něm na území města raději ani nemluvě. Přes to všechno je nové nádraží krásným dárkem Českolipanům k letošním vánocům, tak si jej do systosti užívejme.19.11.2016 - Změny v jízdních řádech

11. prosince 2016 dochází k celostátním úpravám jízdních řádů veřejné dopravy. S tím dojde k nepatrným změnám i v českolipské MHD, ale většina cestujících změny ani nepocítí, jelikož jde opravdu o maličkosti. Dlouohodobým cílem Dopravního klubu i Odboru dopravy je mít jízdní řády stabilní a nastavené tak, aby na ně byli cestující zvyklí a provádět změny jen v nejnutnějších případech. A to se nám daří. Nicméně, tentokrát ke konzultaci s Dopravním klubem zastupujícím cestující veřejnost nedošlo. Konzlutační jednání bylo naplánováno, ale pro nečekanou nemoc a nepřítomnost správce silniční dopravy byla schůzka zrušena.

a) Autobus linky 203 nyní začínající ve 4:50 o víkendech na Hlavním nádraží bude začínat na zastáce Dubice ve 4:41. Odjezd z Hlavního nádraží se nemění.

b) Spoj linky 206 v pracovních dnech s odjezdem v 7:15 ze Sídliště Lada ve směru Hlavní nádraží přes Starou Lípu a Svárov bude mít odjezd o 5 minut dříve, tedy v 7:10, z důvodu nynějšího nestíhání začátku školního vyučování ve škole Partyzánská.

c) Jediný spoj takzvané školní linky 208 bude uspíšen v úseku Českých bratří až Antonína Sovy o 2 minuty z důvodu nynější zbytečně dlouhé jízdní doby. Odjezd ze zastávky Vítkov zůstává stejný, tedy 7:01, avšak ze zastávky Českých bratří pojede o minutu dříve, tj. v 7:21, a do zastávky Antonína Sovy dojede v 7:37 namísto nynějších 7:39.

d) Zavádí se nová linka 217 s jediným spojem hlavně pro školáky s odjezdem v pracovních dnech v 7:30 ze zastávky Na Kopečku a příjezdem v 7:40 do zastávky Partyzánská. Cestou zastaví na zastávkách Buckova, 5. května a Karla Pláčka.

e) Spoj linky 218 s odjezdem ve 4:33 v pracovních dnech ze zastávky Hlavní nádraží ve směru Vítkov bude zkrácen o úsek Hlavní nádraží až Partyzánská. Odjezd ze zastávky Partyzánská ve směru Vítkov zůstává beze změny, tj. v 4:42.

f) První ranní jízda linky 224 ve 4:00 z Hlavního nádraží ve směru Sídliště Špičák bude zkrácena o úsek Hlavní nádraží až Jana Wericha. Odjezd ze zastávky Jana Wericha směr Sídliště Špičák zůstává nezměněn, tedy 4:11.

g) První dvě ranní jízdy linky 225 s odjezdy z Hlavního nádraží ve 3:15 a 3:45 budou zkráceny o úsek Hlavní nádraží až Bardějovská. Odjezdy ze zastávky Bardějovská ve směru Na Výsluní ve 3:26 a 3:56 zůstávají beze změny.

03.09.2016 - Analýza za 600 tisíc

Městská hromadná doprava v České Lípě je na dobré úrovni. Trvalo však mnoho let, než se toho podařilo dosáhnout pečlivou spoluprací mezi odborem dopravy, dopravním klubem a dopravcem. Jízdní řády mají pravidelné takty. Odjezdy více linek jsou časově vzájemně prokládané. Návaznost na vlaky je v pracovní dny zajištěna dostatečným počtem spojů a také o víkendech mají lidé z každé čtvrti spojení na vlaky a od nich. Všechny autobusy jsou bezbariérově přístupné a v souladu se zákonem o službách ve veřejné dopravě mají dobře fungující systém hlášení zastávek. Problém s citelně chybějící roční jízdenkou město letos vyřešilo a zavedlo ji. Jistě je ještě co zlepšovat, např. vhodnější vozový park a způsob odbavování cestujících, ale co se rozsahu sítě linek a jízdních řádů týče, tak za daného financování a podmínek to asi nelze už nijak výrazně vylepšt. Nyní to však vypadá, že to chce vedení města občanům pokazit.

Sotva se systém stabilizoval, začal mít nějakou úroveň a lidé se naučili veřejné dopravě zase důvěřovat, přichází město s něčím, co věstí nepopulární změny. Začalo to hlasy několika nekompetentních zastupitelů města, kteří sami jezdí jen autem, ale dopravu by lidem chtěli omezovat. Například panu Františku Chotovi, vedoucímu kontrolního výboru zastupitelstva města a místního klubu Komunistů se zdá, že městské autobusy nejsou dostatečně plné, že občas potkává i prázdné a že je v dopravě moc peněz a tak zařídil snížení objemu prostředků pro MHD z původních 36,5 mil. Kč ročně na pouhých 35 mil. Kč. Že se prý ušetřilo a tak se může 1,5 mil. Kč odejmout. Jenže ono nešlo o úsporu, ale o vyšší zisk z prodaného jízdného díky lepším jízdním řádům. Peníze tak měly zůstat v dopravě například pro zřízení digitálního panelu odjezdů z významných zastávek, pořízení lepších označníků atd. Podobné tendence má i pan Roman Kozák, vedoucí finančího výboru zastupitelstva města, který by rád škrtal spoje s menší vytížeností. On si ale neuvědomuje, že provoz MHD není prodej rohlíků. Jde o složitý systém, ve kterém všechno souvisí se vším a není možné jen tak škrtnout nějaký spoj, protože by se rozsypal taktový provoz, což by mělo za následek odliv cestujících a zahlcování města už beztak přecpaného osobními auty.

O co tedy jde? Přestože MHD je nyní optimalizována a zájem a počet cestujících stoupá, dne 22. srpna 2016 předložila Alena Šafránková, první místostarostka České Lípy a Juraj Raninec, druhý místostarosta České Lipy městké radě návrh na objednání analýzy MHD a návrhu na optimalizaci u firmy Borge s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou za 586.850,- Kč vč. DPH. Návrh byl usnesením 52. jednání rady města schválen, jak se dalo čekat, a byl bohužel schválem i zastupitelstvem města dne 30. srpna 2016, protože koalice má ve městě silnou pozici. Tak to už bude třetí analýza a optimalizace na stejné téma. První byla dodána firmou DHV Praha v listopadu roku 2003 za cca 350 tisíc a druhá v roce 2007 firmou OREDO, která neměla a nemá s MHD žádné zkušenosti, rovněž cca za 350 tisíc. Klíčové konstrukční prvky obou optimalizací však byly do městské dopravy implementovány, problematické návrhy vypuštěny a nová vylepšení doplněna s ohledem na rozvoj města. Doprava funguje, analýzy se dělají průběžně, všechna data jsou dostupná, tak zůstává nepochopitelné, proč chce vedení města další zvláštní analýzu a ještě za to utratit tolik veřejných peněz.

Ještě do nedávna bezvadně fungovala spolupráce mezi vedením města, odborem dopravy, dopravním klubem a dopravcem. Dobré výsledky jsou jasně vidět na postupném zvyšování počtu cestujících. Letošní zavedení zvýhodněné roční jízdenky Alena Šafránková komentovala tím, že tak město činí, aby městkou dopravu pro své občany zatraktivnilo. A to je samozřejmě dobře. Nicméně, objednání drahé analýzy s návrhem na optimalizaci může zničit práci lidí, kteří se na současném dobrém stavu dopravy podílejí a městskou dopravu vážně poškodit. Dopravní klub Česká Lípa, který městu zdarma poskytuje pomocné služby ohledně MHD, nebyl k jednání o zmíněném návrhu přizván ani jakkoli informován. Nebyl informován ani správce silniční dopravy, který má na starosti dopravu s technického hlediska. Návrh a hlasování o něm byly načasovány na dobu, kdy má správce silniční dopravy řádnou dovolenou, takže se k tomu nemohl ani vyjádřit. Firma Borge s.r.o. se jinak veřejnou dopravou nezabývá a nemá s ní žádné zkušenosti. Kdyby se radní zeptali nás, mají to zadarmo a z první ruky. Zadání analýzy skoro za 600 tisíc úplně cizímu a problematiky neznalému subjektu by si asi zasloužilo nějaké rozumné zdůvodnění a vysvětlení. Celé je to divné a bohužel i podezřelé.

11.08.2016 - Opuscard brzy na počkání?

Bezkontaktní čipové karty v MHD Česká Lípa používají už přibližně dvacet let. Dříve se ale používaly opravdu jen na MHD, zatímco posledních osm let je zde krajská integrovaná doprava a čipové karty tak platí i na regionální autobusy a vlaky. S odbavovacím zařízením firmy Emtest se však nejedná o kdovíjaký pokrok. Zatímco dříve se karty jen pro MHD v České Lípě vydávaly na počkání a odbavování s nimi bylo velmi rychlé, na vydání novější karty osobního typu čekáte tři týdny a její načítání na odbavovacím zařízení trvá několik sekund. Teď svitla naděje, že se i nové karty budou vydávat na počkání a ocitnou se tak konečně v jednadvacátém století.

Stává se tak v souvislosti s tím, že poskytovatelem služeb v souvislosti s kartami se nově stala spoleenost XT-Card, která nahradila společnost eMoneyServices. Nebude se jednat o jiné karty, stále to bude známá OpusCard a stejný zůstane i vzled a to proto, že autorská práva ke kartám má kraj a ne jako ve městě Praze dodavatel. V tuto chvíli by již měl být zařízení pro vydávání karet nainstalovaný nový software, který má právě umožňovat vydávání karet na počkání. S novým provozovatelem kartového systému by se měly rozšířit i další služby a celý proces vydávání nových karet má být jednodušší. Informaci zveřejnil Denní zpravodaj o veřejných zakázkách (vz24.cz) už 4. dubna 2016, ale nový software měl být nainstalová teprve v červenci tohoto roku, tak jsme si raději počkali, jak to bude. Dodnes to v praxi nefunguje, alespoň ne v České Lípě, druhém největším městě v kraji se dvěmi výdejními místy. Na počkání si tedy můžete koupit, nikoli si nechat vydat, pouze anonymní kartu OpusCard, ale ta není příliš vhodná pro pravidelné cesty a nelze na ní nahrávat časové jízdné. Jestli si výsadu vydávání karet na počkání ponechá jako obvykle jen Liberec nebo zda se připojí například ambiciózní Jablonec nad Nisoum, teprve uvidíme.

05.05.2016 - Dočasná změna trasy

V průběhu května bude probíhat rekonstrukce přemostění na silnici I. třídy č. 9 přes Moskevskou ulici. Ve dnech od 7.5.2016 do 11.5.2016 a od 16.5.2016 do 25.5.2016 bude Moskevská ulice zcela uzavřena. Z tohoto důvodu budou zastávky Moskevská, Svatého Kříže a Erbenova mimo provoz pro všechny dotčené linky MHD. Objízdná trasa je vedena po ulici U Ploučnice, silnice II. třídy č. 262. Po uvedenou dobu budou obsluhovány náhradní zastávky Purkyňova-nemocnice a provizorní zastávka mezi křižovatkami Děčínská-Hrnčířská a Děčínská-Sokolská. V opačném směru autobusy používat zastávky U Jezu a Purkyňova-nemocnice. Cestující na tyto změny budou včas upozorněni vyvěšením letáčku "Upozornění cestujícím" ve všech autobusech MHD Česká Lípa a na neobsluhovaných a náhradních zastávkách. Vzhledem ke zhuštění provozu z důvodu objížďky nelze vyloučit možná zpoždění.

27.01.2016 - Změna tarifu zlevňuje MHD

S potěšením oznamujeme cestujícím změnu tarifu MHD v České Lípě, kterou dne 27. ledna 2016 jednohlasně schválilo zastupitelstvo města České Lípy. Na návrhu nového tarifu po dobu asi tří měsíců pilně pracovala tripartita sestavená z Odboru dopravy za město, Dopravního klubu za cestující a zástupců dopravní společnosti.

Ačkoli základní jednotlivé jízdné se nemění, sníženy budou ceny všech zlevněných elektronických jízdenek a to na polovinu plné ceny a úplnou noviknou je zavedení ročního klouzavého jízdného za přibližně polovinu ceny obvyklé v ostatních srovnatelných městech. Výrazně nižší cena za roční jízdné je výsledkem návrhu města za účelem zatraktivnění městské dopravy a ulevení městu přetíženému osobní automobilovou dopravou.

Trhák v podobě levného ročního jízdného vyjde pouze na 1500 Kč pro dospělého cestujícího a 750 Kč pro mládež pod 15 let věku, studenty pod 26 let věku a důchodce pod 70 let věku.

Jednotlivá integrovaná jízdenka s čipovou kartou (přestupní i na příměstské autobusy a vlaky na území České Lípy) zůstává na ceně 10 Kč pro dospělého a 5 kč pro dítě. Jednotlivá neintegrovaná (přestupní jen v MHD) jízdenka zůstává na 16 Kč, ale pro děti se snižuje z 10 na 8 Kč. Obdobně je to s jednodenní neintegrovanou jízdenkou, která zůstává na ceně 40 kč, ale pro děti bude za 20 Kč namísto dosavadních 30. Měsíční jízdné se nemění, ale lze předpokládat, že kdo jezdí celý rok na měšíční elektronickou jízdenku, si pořídí tu roční, protože to bude o více než polovinu levnější. Podrobně to uvidíte v přehledné tabulce, kterou připravujeme.

Roční jízdné bude klouzavé podobně jako jídzné měsíční, tedy je jedno, kdy si je necháte nahrát na kartu. Ode dne nahrání bude platit 365 dní.

A jako bonus je zde prodloužení přestupní doby ze 45 minut za 60. Hodina je praktičtější, budes se lépe počítat čas, který vystačí na cestu přes celou Českou Lípu včetně přestupů ze spojů i ze vzdálenějších částí zóny, což byl doposud někdy problém.

Úžasné zprávy, že? Nový tarif začne platit 1. března tohoto roku. Roční jízdné však již bude možné nechat si na čipovou kartu nahrát už během února, aby při zvýšeném zájmu cestujících nebyl nával na přepážkách prodejních míst.


Dopravní klub Česká Lípa, organizační složka