MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA ČESKÁ LÍPA

Dopravní klub Česká Lípa

Všeobecný informační panel městské hromadné dopravy v České Lípě a integrované dopravy IDOL

   


Nejnovější zpráva


Vyhledat na
této prezentaciCo projednáváme


Další jazykové verze

Naše prezentace je celá psána v češtině a angličtině. Nebylo by od věci zahrnout ještě další jazyk, nejlépe němčinu, ale mohla by to být i polština, mongolština, vietnamština atd. Neznáme však nikoho, kdo by s námi na další jazykové verzi pravidelně a trvale pracoval a všechno překládal. Nestačí pouze hrubá znalost daného jazyka. V případě oboru dopravy je potřeba určité výrazy překládat přesně a tak, aby byly pochopeny zcela správně.

Our site is entirely witten in Czech and English. It wouldn't be in vain to include another language as well, preferably German, but it could be even Polish, Mongolian, Vietnamese etc. However, we don't know anybody for a lasting and regular cooperation with us on another language version and translation of everything. In the field of transport there's a want of exact translations of certain expressions so that they are understood the right way.Dopravní klub Česká Lípa, organizační složka